Ресей Федерациясының бальнеологиялық курорттары

Дәрежесі бойынша газонасыщен-гін

 

Бойынша ионному құрамы

 

Жалпы минералдануы

 

Мазмұны биологиялық белсенді компоненттерін

 

Температурасы бойынша

 

Радиоактивтілігі бойынша (мазмұны бойынша Rn)

 

Бойынша қышқылдық-щелочности

 

1.Углекис-лые

 

 

1.Слабогазонасы-

щенные (< 0,1 л/л)

 

1.Хлоридті

 

1.Натрийлі

 

1.Слабомине-рализованные

(1 г/л)

 

1.Бромистые

(Br > 25 мг/л)

 

1.Тек қана салқын (< 0°)

1.Слаборадиоактив-дық (10-ден 100 бірлік Махе)

1.Сильнокис-лые

(pH=< 3,5)

2.Азот

 

2.Среднегазонасы-щенные (0,1-ден 1 л/л)

 

2.Сульфатные

 

2.Кальциевые

 

2.Среднемине-рализованные

(1-ден 10 г/л)

 

2.Йодты

(J >5 мг/л)

 

2.Өте суық (0-ден 4°)

2.Среднерадиоактив-дық (100-ден 500 бірлік Махе)

2.Қышқыл (pH=3,5-5,5)

3.Метан

3.Высокогазонасы-щенные (> 1л/л)
3.Кальцийлі-магний
3.Высокоминерализованные
(10-50 г/л)
3.Мышьяко-вистые
(As > 0,6 мг/л)
3.Суық
(4-тен 20°)
3.Сильнорадиоактив-дық (500 бірлік Махе)
3.Слабокис-лые
(рн=5,5-6,8)
4.Азот-көмірқышқыл
4.Сульфатты-хлоридті
4.Кальцийлі-натрийлі
4.Рассольные (50 г/л)
4.Темірлі
(Fe > 10 мг/л)
4.Жылы
(20-дан 37°)
4.Бейтарабы қосылған-
дық
(рн=6,8-7,2)
5.Азот-метан
5.Гидрокарбо-натно-хлоридті және т. б.
5.Берік рассолы (150 г/л)
5.Борные
(HBO2 > 50 мг/л)
5.Ыстық – ыстық
(37-42°)
5.Әлсіз сілтілі (рн=7,2-8,5)
6.Сероводо-родно-көмірқышқыл
6.Кремнийлі
(H2SiO3 > 50 мг/л)
6.Өте ыстық – высокотермаль-дық (> 42°)
6.Қатты-сілтілі (pH=>8,5)
7.Сероводо-родно-метан және т. б.
7.Сероводородные (H2S > 10 мг/л)
7.Тек ыстық
(қатты қыздырылған)
(> 100°)

Добавить комментарий

Your email address will not be published.