«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша тест

$$$ 1

Менеджер дегеніміз кім?

 1. A) кәсіпкер;
 2. B) бизнесмен;
 3. C) рантье;
 4. D) капитал иесі;
 5. E) басқарушы.

$$$ 2

Басқарудың қандай мектебіне басқару функциясының жүйелендірілуі тән?

 1. A) ғылыми басқару мектебіне;
 2. B) адамдық қатынастар мектебіне;
 3. C) классикалық мектебіне;
 4. D) мінез-құлықтық (бихевиористік) ғылымдар мектебіне;
 5. E) басқару ғылымының мектебіне.

 

$$$ 3

Басқарудың қандай мектебі психологиялық және әлеуметтік ғылымдардың жетістіктерін пайдаланды?

 1. A) ғылыми басқару мектебі;
 2. B) классикалық мектеп;
 3. C) адамдық қатынастар мен мінез-құлықтық (бихевиористік) ғылымдар мектебі;;
 4. D) басқару ғылымының мектебі.;
 5. E) басқарудың қазіргі заманғы мектебі.

 

$$$ 4

Адамзат өзінің тарихында басқарудың қандай үш принципиалды ерекшеленетін құралдарды ойлар тапты?

 1. A) жоспарлау, нарық, мәдениет;
 2. B) иерархия, нарық, мәдениет;
 3. C) бюрократия, иерархия, мәдениет;
 4. D) жоспарлау, иерархия, мәдениет;
 5. E) нарық, иерархия, бюрократия.

 

$$$ 5

Басқарудың қанша мектебі тарихи түрде қалыптасты?

 1. A) жеті;
 2. B) алты;
 3. C) екі;
 4. D) төрт;
 5. E) үш.

 

$$$ 6

Басқарудың қандай қатынасында басшылар ұйымды адамдар, құрылым, мәселелер мен технология секілді өзара байланысты элементтердің жиынтығы түрінде қарастыру керек деп айтылған:

 1. A) үрдістік;
 2. B) жүйелік;
 3. C) ахуалдық;
 4. D) әдістік;
 5. E) әдістемелік.

 

$$$ 7

Басқарушы жүйеде басқару субъектісінің элементтері ретінде кім және не қызмет атқарады?

 1. A) басқарушылық еңбектің басқару аппараты, құралдары, заттары, өнімі;
 2. B) еңбек ұжымының персоналы және оның қызметі;
 3. C) объекттердің басшылары мен механизмдер;
 4. D) басқарушылық еңбектің өнімі;
 5. E) орташа буын басшылары мен ақпарат.

 

$$$ 8

Басқарушылық жүйе дегенімін не?

 1. A) басқару субъектісі;
 2. B) ұйымдастырушылық жүйесі;
 3. C) ұйымның бір бөлігі;
 4. D) құрылымның бір бөлігі;
 5. E) басқару объектісі.

 

$$$ 9

Бизнесмен дегеніміз кім?

 1. A) капиталдың жалдамалы басқарушысы;
 2. B) ақшаның жасайтын тұлға, капитал иесі;
 3. C) рантье;
 4. D) кәсіпорын басшысы;
 5. E) капиталды тәуекел ететін тұлға.

 

$$$ 10

«Менеджмент атасы»-ның басқару ғылымына салған еңбегі қандай?

 1. A) басқару принциптері мен функцияларын жүйелендіру;
 2. B) мінез-құлықтық жұмыстардың мектебін қалыптастыру;
 3. C) өндіріс конвейерін қолдану;
 4. D) басқарудың психологиялық әдістерін пайдалану;
 5. E) әділеттілік теориясын жасап шығару.

 

$$$ 11

Қандай уақыт кезеңіне ұйымдастырушылық мәдениеттің ашылуы сәйкес келеді?

 1. A) 40-шы жылдарға;
 2. B) 50-ші жылдарға;
 3. C) 60-шы жылдарға;
 4. D) 70-ші жылдарға;
 5. E) 80-ші жылдарға.

 

$$$ 12

Қазіргі заманғы кешендік әдістердің дамуы қандай мектепке жатады?

 1. A) ғылыми басқару мектебіне;
 2. B) классикалық мектебіне;
 3. C) адамдық қарым-қатынастардың мектебіне;
 4. D) мінез-құлықтық ғылымдар мектебіне;
 5. E) басқару ғылымының мектебіне.

 

$$$ 13

Басқарудың теориясы мен тәжірибесінің дамуына қандай төрт маңызды қатынас айтарлықтай үлесін қосты?

 1. A) тарихи, үрдістік, жүйелік, ахуалдық;
 2. B) ахуалдық, тарихи, дедуктивтік, үрдістік;
 3. C) үрдістік, индуктивтік, дедуктивтік, тарихи;
 4. D) ахуалдық, индуктивтік, дедуктивтік, тарихи;
 5. E) жүйелік, дедуктивтік, индуктивтік, тарихи.

 

$$$ 14

Басқарудың қандай қатынасы басқарудың алуан түрлі әдістерінің жарамдылығы ахуалмен анықталатынына шоғырланады?

 1. A) үрдістік;
 2. B) жүйелік;
 3. C) ахуалдық;
 4. D) әдістік;
 5. E) әдістемелік.

 

$$$ 15

Өзінің табиғаты бойынша ұйымдағы басқарушы және басқарылушы жүйелердің өзара әсерлесуі нені білдіреді?

 1. A) басқарудың субъектісі мен объектісі арасындағы байланысты;
 2. B) қарым-қатынастардың жиынтығын;
 3. C) басқару үрдісін;
 4. D) қызмет ету нәтижелерінің айырбасын;
 5. E) қарым-қатынастардың ұйымдастырылуын.

 

$$$ 16

Басқарылушы жүйе нені білдіреді?

 1. A) басқару субъектісін;
 2. B) ұйымдастырушылық жүйесін;
 3. C) ұйымның бір бөлігін;
 4. D) құрылымның бір бөлігін;
 5. E) басқару объектісін.

 

$$$ 17

Басқару принциптерінің жүйелендірілуі қандай мектепке тән?

 1. A) ғылыми басқару мектебіне;
 2. B) классикалық мектебіне;
 3. C) адамдық қарым-қатынастардың мектебіне;
 4. D) мінез-құлықтық ғылымдар мектебіне;
 5. E) басқару ғылымының мектебіне.

 

$$$ 18

«Тейлоризмнің» басты артықшылығы не?

 1. A) инженерлік ғылымдардың ойларын басқаруға ауыстыру;
 2. B) басқарудың классикалық мектебін құру;
 3. C) мінез-құлықтық ғылымдар мектебін құру;
 4. D) психологияны басқаруға енгізу;
 5. E) басқару принциптерін жүйелендіру.

 

$$$ 19

А.Файолдің басқарудың 14 әмбебап принциптерін жүйелендірген «Жалпы және өнеркәсіптік басқару» атты кітабы қай жылы шықты?

 1. A) 1920 ж.;
 2. B) 1950 ж.;
 3. C) 1925 ж.;
 4. D) 1916 ж.;
 5. E) 1986 ж.

 

$$$ 20

Ұйымдағы қандай жүйені «басқару субъектісі» деп атайды?

 1. A) ұйымдастырушылық жүйесін;
 2. B) басқарушы жүйесін;
 3. C) құрылымдық жүйесін;
 4. D) басқарылатын жүйесін;
 5. E) басқарылмайтын жүйені.

 

$$$ 21

Басқарудағы қандай қатынас басқаруды өзара байланысты басқарушылық функциялардың үзіліссіз сериясы түрінде қарастырады?

 1. A) үрдістік;
 2. B) жүйелік;
 3. C) ахуалдық;
 4. D) әдістік;
 5. E) әдістемелік.

 

$$$ 22

Ұйымдағы басқарылатын жүйеде басқару объектісі ретінде кім және не қызмет атқарады?

 1. A) орташа буын басшылары мен машиналар;
 2. B) еңбек ұжымының персоналы мен оның қызметі;
 3. C) басқару аппараты, басқарушы еңбегінің құралдары мен заттары;
 4. D) бөлімдер басшылары мен механизмдер;
 5. E) төменгі буын басшылары мен топтар.

 

$$$ 23

Ұйымдағы басқарушы мен басқарылушы жүйелер бір-бірімен қандай қарым-қатынастармен байланысқан?

 1. A) саяси және мәдениет;
 2. B) экономикалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық-технологиялық, мәдени;
 3. C) экологиялық, әлеуметтік, саяси, мәдени;
 4. D) халықаралық, экологиялық, әлеуметтік, мәдени;
 5. E) тұлға аралық, экологиялық, әлеуметтік, саяси, мәдени, халықаралық.

 

$$$ 24

Басқару үрдісі қандай функциялардан қалыптасады?

 1. A) әкімшілендіру, ынталандыру;
 2. B) өндірістік, кадрлық, ақпараттық;
 3. C) өндірістік, кадрлық, маркетингтік;
 4. D) жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау;
 5. E) қаржылық, өндірістік, маркетингтік, кадрлық.

 

$$$ 25

Менеджердің кәсіби қызметінің объектілері – бұл:

 1. A) орталық қызметтер, өндірістік бөлімшелер, өндірістік-шаруашылық топтар;
 2. B) ішкі және сыртқы кәсіпкерлік орта, нарықтық қарым-қатынастар, шаруашылық байланыстар, жалпы экономикалық факторлар;
 3. C) кәсіпорынның еңбек, материалдық және қаржы ресурстары, нормативтік және есепке алушылық-үлестірушілік құжаттама, тұлға аралық қарым-қатынастар және ұйымдағы адамдар арасындағы, ұйым мен сыртқы орта арасындағы қарым-қатынастар;
 4. D) өндірістік үрдіс, кәсіпкерлік қызмет, нарықтық саясат, бәсекенің нысандары мен әдістері, құқықтық реттеу;
 5. E) ғылыми-техникалық саясат, ассортименттік саясат, өндіріс технологиясы, материалдық-техникалық ресурстар, кадрлық саясат, өткізудің ұйымдастырылуы, баға саясаты.

 

$$$ 26

Басқарушылық еңбектің өнімі – бұл::

 1. A) болашақтың ғылыми алдын ала көруі, алуан түрлі гипотезалар мен сценарицлерді жасап шығару, болжау үлгілерінің қалыптасуы;
 2. B) адамдар мен олардың арасында бірлескен қызметі барысында пайда болатын қарым-қатынастары;
 3. C) алуан түрлі құбылыстар мен үрдістерді тану әдісі;
 4. D) басқарушылық шешім;
 5. E) мәліметтердің жиынтығы.

 

$$$ 27

Менеджменттегі басқарудың экономикалық әдістері дегеніміз:

 1. A) еңбек ұжымы персоналы қызметінің, басқарушылық еңбегінің құралдары, заттары және нәтижелерінің жиынтығы;
 2. B) фирма дамуының қызмет етуі үшін жағымды жағдайларды жасауға мақсатты түрде ықпал ететін құралдар мен аспаптардың жиынтығы;
 3. C) шаруашылық кешендер, өндірістік бөлімшелер мен өндірістік-технологиялық циклдар жүйелерінің жиынтығы;
 4. D) өндірістік-өткізушілік қызметті оңтайландыруға бағытталған қолданыстағы ақпараттық жүйелердің, оңтайлы үлгілердің және сандық әдістердің жиынтығы;
 5. E) төмен шығындар мен жоғары еңбек өнімділігіне бағытталған өндірістік элементтердің, басқарушылардың, өндіріс жұмыскерлерінің жиынтығы.

 

$$$ 28

Тактика дегеніміз не?:

 1. A) ұйымның стратегиясы;
 2. B) ұйымның 5 жылға жасалған ұзақ мерзімдік жоспары;
 3. C) ұйымның 5 жылға жасалған перспективалық жоспары;
 4. D) ұйымның бюджеті;
 5. E) ұйымның стратегиясын қамтамасыз ететін қысқа мерзімдік жоспар.

 

$$$ 29

Ұйымдағы қандай мақсаттар уақыт бойынша орнатылуы мүмкін?

 1. A) стратегиялық, ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік;
 2. B) тактикалық, ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік;
 3. C) ұзақ мерзімдік, стратегиялық, тактикалық;
 4. D) ұзақ мерзімдік, орташа мерзімдік, қысқа мерзімдік;
 5. E) тактикалық, қысқа мерзімдік, жылдық.

 

$$$ 30

Нақты ахуалдарда қабылданатын және ахуал қайталану тенденциясына ие болатын жағдайда өткен тәжірибені пайдалану негізінде салдық іс-әректтерді сипаттайтын іс-әрекеттердің сипаттамасы қалай аталады?

 1. A) стратегия;
 2. B) процедура;
 3. C) саясат;
 4. D) ереже;
 5. E) тактика.

 

$$$ 31

Бюджет қандай үш функциясын атқарады?

 1. A) жоспарлау, қаржыландыру, бақылау;
 2. B) қаржыландыру, ынталандыру, бақылау;
 3. C) жоспарлау, координация, бақылау;
 4. D) ынталандыру, бақылау, жоспарлау;
 5. E) координация, ынталандыру, жоспарлау.

 

$$$ 32

Қандай екі құрал ұйымның стратегиялық жоспарының келісілген басқарылуын қамтамасыз етеді?

 1. A) саясат, стратегия;
 2. B) бюджет, саясат;
 3. C) бюджет, стратегия;
 4. D) бюджет, мақсаттар бойынша басқару;
 5. E) мақсаттар бойынша басқару, саясат.

 

$$$ 33

Жауапкершілікті табыстауға бола ма?

 1. A) иә;
 2. B) жоқ;
 3. C) кейде;
 4. D) сирек жағдайларда;
 5. E) әрдайым.

 

$$$ 34

Формалдық ұйым дегеніміз не?

 1. A) басшы еркі бойынша құрылған ұйым;
 2. B) кезкелген ұйым;
 3. C) ұйым ішіндегі мақсаттық топ;
 4. D) уақытша тіршілік етіп жатқан ұйым;
 5. E) жұмыс комитеті.

 

$$$ 35

Комитеттер ұйымдағы басқа формалдық топтардан немен ерекшеленеді?

 1. A) қалыптасу ретімен;
 2. B) басқарылу деңгейімен;
 3. C) ұйым мүшелерінің санымен;
 4. D) шешімдерді және іс-әрекеттерді топтасып қабыдауымен;
 5. E) ұйымдағы шешімдерді қабылдау ретімен.

 

$$$ 36

Өкілеттіктер кімге табысталады?

 1. A) индивидке;
 2. B) бағыныштыға;
 3. C) лауазымға;
 4. D) ұжымға;
 5. E) ұйымға.

 

$$$ 37

Скалярлық үрдістің нәтижелік деңгейі қалай аталады?

 1. A) буын құрылымы;
 2. B) скалярлық тізбек;
 3. C) скалярлық үрдіс;
 4. D) иерархия;
 5. E) өкілеттіктер деңгейі.

 

$$$ 38

«Рационалды бюрократия» дегеніміз не?

 1. A) классикалық ұйымдастырушылық құрылым;
 2. B) еңбек бөлінісінің жоғары дәрежесі;
 3. C) нормативтік үлгі, идеал;
 4. D) басқарудың дамыған иерархиясы;
 5. E) скалярлық үрдіс.

 

$$$ 39

Реті бойынша «жобаланатын көрсеткіштерге қол жеткізу сатысы» нешінші саты болып келеді?

 1. A) бірінші;
 2. B) екінші;
 3. C) үшінші;
 4. D) төртінші;
 5. E) бесінші.

 

$$$ 40

Реті бойынша «жетілу сатысы» ұйым дамуының нешінші сатысы болып келеді?

 1. A) бірінші;
 2. B) екінші;
 3. C) үшінші;
 4. D) төртінші;
 5. E) бесінші.

 

$$$ 41

Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтау керек:

 1. A) матрицалық;
 2. B) сызықтық-функционалдық;
 3. C) дивизионалдық;
 4. D) эдхократиялық;
 5. E) функционалдық.

 

$$$ 42

Стратегия дегеніміз не?

 1. A) ұйым тактикасы;
 2. B) ұйымның қысқа мерзімдік жоспары;
 3. C) ұйым бюджеті;
 4. D) ұйым сметасы;
 5. E) ұзақ мерзімдік кешендік жоспар.

 

$$$ 43

Қандай төрт негізгі стратегиялық баламалар ұйым алдында тұруы мүмкін?

 1. A) стратегиялар: қысқарту, өсу, азаю (убыль), алдағы стратегиялардың үйлесуі;
 2. B) стратегиялар: қысқарту, ұлғаю, шектеу, алдағы стратегиялардың үйлесуі;
 3. C) стратегиялар: шектеулі өсу, өсу, қысқарту, алдағы стратегиялардың үйлесуі;
 4. D) стратегии: өсу, стагнация, шектеу, алдағы стратегиялардың үйлесуі;
 5. E) стратегии: стагнация, өсу, қысқарту, алдағы стратегиялардың үйлесуі.

 

$$$ 44

Стратегиялық жоспарлаудың қандай элементі ерекше бірлік ұйымда не істелу керек екендігін дәл анықтайды?

 1. A) стратегия;
 2. B) процедура;
 3. C) саясат;
 4. D) ережелер;
 5. E) бюджет.

 

$$$ 45

Мақсаттар бойынша басқару сатыларының дұрыс ретін анықтаңыз:

 1. A) іс-әрекеттерді жоспарлау, мақсаттарды жасап шығару, жұмысты тексеру және бағалау, түзету шаралары;
 2. B) мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді жоспарлау, жұмысты тексеру және бағалау, түзету шаралары;
 3. C) жұмысты бағалау, мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді жоспарлау, іс-әрекеттерді іске асыру;
 4. D) жұмысты бағалау, іс-әрекеттерді жоспарлау, мақсаттарды жасап шығару, мақсаттарды іске асыру;
 5. E) мақсаттарды жасап шығару, іс-әрекеттерді жоспарлау, іс-әрекеттерді іске асыру, түзету шаралары.

 

$$$ 46

Ұйым құрылымын не анықтайды?

 1. A) тактика;
 2. B) стратегия;
 3. C) бюджет;
 4. D) саясат;
 5. E) процедуралар.

 

$$$ 47

Өкілеттіктерді табыстауға бола ма?

 1. A) иә;
 2. B) жоқ;
 3. C) кейде;
 4. D) сирек жағдайларда;
 5. E) әрдайым.

 

$$$ 48

Формалдық емес ұйым дегеніміз не?

 1. A) ұйым ішінде құрылған кезкелген ұйым;
 2. B) формалдық ұйым ішінде кездейсоқ ұйымдасқан адамдар тобы;
 3. C) уақытша тіршілік ететін ұйым;
 4. D) басшы еркі бойынша құрылған ұйым;
 5. E) ұйым ішіндегі жұмыс комитеті.

 

$$$ 49

Мәселелер мен өкілеттіктерді олардың орындалуы үшін жауапкершілікті өзінің басына алатын тұлғаға беру үрдісі қалай аталады?

 1. A) координация (үйлестіру);
 2. B) басшылық ету;
 3. C) депортаментализация;
 4. D) табыстау;
 5. E) жауапкершілік.

 

$$$ 50

Өкілеттіктің шектері бола ма?

 1. A) әрдайым;
 2. B) сирек жағдайларда;
 3. C) жоқ;
 4. D) кейде;
 5. E) иә.

 

$$$ 51

Екі жалпы типтері түріндегі көрсетілетін, өкілеттіліктердің арасындағы деңгейлерімен қатынасын анықтаңыз:

 1. A) девизионалдық және сызықтық;
 2. B) штабтық және дивизионалдық;
 3. C) девизионалдық және аппараттық;
 4. D) сызықтық және аппараттық;
 5. E) сызықтық және функционалдық.

 

$$$ 52

Бөлек блоктары мен бөлімдеріне ұйымдарын бөлудің үрдісі былай аталады:

 1. A) скалярлық үрдіс;
 2. B) делегирлеу;
 3. C) өкілеттілікті орнату;
 4. D) штабтарды бөлу;
 5. E) депортаменттеу.

 

$$$ 53

Ұйымның қандай дәрежесі бойынша фирманың тұрғызылу дәрежесі деп аталады:

 1. A) бірінші;
 2. B) екінші;
 3. C) үшінші;
 4. D) төртінші;
 5. E) бесінші.

 

$$$ 54

Басқарудағы ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтаңыз:

 1. A) қарапайым екі деңгейлік, сызықтық;
 2. B) сызықты-функционалды;
 3. C) матрицалық;
 4. D) жобалық;
 5. E) функционалдық.

 

$$$ 55

Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтаңыз:

 1. A) тармақталған;
 2. B) дивизионды;
 3. C) кәсіпкерліктік;
 4. D) партисипативтік;
 5. E) көп өлшемді.

 

$$$ 56

Стратегиялық жоспарлаудың үрдісіндегі қандай орыны ұйымның миссиясын анықталуында орналасқан:

 1. A) төртінші;
 2. B) екінші;
 3. C) сегізінші;
 4. D) бірінші;
 5. E) алтыншы.

 

$$$ 57

Мақсаттарына жетуін қамтамасыз ететін, шешімдердің қабылдануы мен істері үшін жалпы жетекшілігі нені білдіреді:

 1. A) процедура;
 2. B) стратегия;
 3. C) саясат;
 4. D) ереже;
 5. E) тактика.

 

$$$ 58

Сандық түрінде көрсетілген, ресурстарды реттеудің әдісі қалай анықталады:

 1. A) стратегия;
 2. B) процедура;
 3. C) саясат;
 4. D) ереже;
 5. E) бюджет.

 

$$$ 59

Стратегияның өткізілуі үшін ұйымда 4 қосымша бағыты қалай құрастырылады:

 1. A) бюджеттер, саясат, процедуралар, ереже;
 2. B) бюджеттер, саясат, процедуралар, тактика;
 3. C) тактика, саясат, процедуралар, ереже;
 4. D) саясат, тактика, бюджеттер, мақсаттары бойынша басқару;
 5. E) саясат, бюджеттер, тактика, ереже.

 

$$$ 60

«Ұйым» терминінде қандай екі мағынасы бар:

 1. A) фирма және тактика;
 2. B) функция және фирма;
 3. C) жоспарлау, стратегия;
 4. D) фирма және бизнес;
 5. E) бизнес және функция.

 

$$$ 61

Орталықтанған және екі деңгейлі орталықтанған өндірістік ұйымдары бола ма:

 1. A) иә;
 2. B) жоқ;
 3. C) кейде;
 4. D) кейбір жағдайларда;
 5. E) әруақытта.

 

$$$ 62

Қалыптасқан ұйымның ішінде қалыпты ұйымын құруға бола ма:

 1. A) әруақытта;
 2. B) кейбір жағдайларда;
 3. C) жоқ;
 4. D) кейде;
 5. E) иә.

 

$$$ 63

Ұйымның ресурстарын қолданудың шектелген қызмет құқығымен нені түсінуге болады:

 1. A) координация;
 2. B) жетекші;
 3. C) өкілеттіліктер;
 4. D) делегирлеу;
 5. E) жауапкершілік.

 

$$$ 64

Иерархияны құрудың үрдісі қалай аталады:

 1. A) құрылымдалған;
 2. B) делегирленген;
 3. C) кеңестік;
 4. D) скалярлық;
 5. E) реттеулік.

 

$$$ 65

Рационалдық бюрократияның ойы кімге жатады:

 1. A) В.Врумге;
 2. B) М.Веберге;
 3. C) А.Маслоу;
 4. D) М.Клеллондқа;
 5. E) П.Друкерге.

 

$$$ 66

Тұтынуға бағытталған, құрылымы қандай түріне жатады:

 1. A) дивизионалдық;
 2. B) департаментализирленген;
 3. C) сызықтық;
 4. D) матрицалық;
 5. E) жобалық.

 

$$$ 67

Ұйымның даму дәрежесі бойынша қандай «әріқарай өсу дәрежесі» болып табылады:

 1. A) бірінші;
 2. B) екінші;
 3. C) үшінші;
 4. D) төртінші;
 5. E) бесінші.

 

$$$ 68

Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтаңыз:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A) қарапайым екі деңгейлік, сызықтық;
 2. B) сызықты-функционалды;
 3. C) матрицалық;
 4. D) жобалық;
 5. E) функционалдық.

 

$$$ 69

Ұйымдастырушылық құрылымның типін анықтаңыз:

 1. A) дивизионалды;
 2. B) кәсіпкерліктік;
 3. C) матрицалық;
 4. D) көп өлшемді;
 5. E) партиеинативтік.

 

$$$ 70

Ұйымның мақсаттары мынаны білдіреді:

 1. A) Іскерлік белсенділіктің негізгі бағытталуын және оның концепцияларын анықтау;
 2. B) Алдыға қойылған шешімдерге жетудің жоспарлары мен негізделген шараларын өңдеу;
 3. C) қызметтің әлсіз және қатты жақтарын талдау;
 4. D) Сыртқы факторларын бақылау және оларды жоғарғы жетекшілікке жеткізілуі;
 5. E) Оптималды вариантын таңдау, ішкі және сыртқы факторларын талдау, ресурстары мен мүмкіншіліктер потенциалын бағалау.

 

$$$ 71

Ұйымның жалпы мақсаттарына жататыны:

 1. A) Әрбір бөлімшелері бойынша пайдалылықты және басқа арнайы мақсаттарын анықтау;
 2. B) Ұсынылған техникалық қызметтерінің көлемін кеңейту, жаңа өнімдерін игеру, өнімнің диверсификациясы, абсолюттік өрнегіндегі белгілі сатылымдар деңгейіне жетуі;
 3. C) Қызметтің жаңа түрлерін өңдеу, тұрақты жағдайы мен толық рентабельділігін қамтамасыз ету;
 4. D) Нормативтік көрсеткіштерін орнату, әртүрлі бағдарламалары мен жаңа өнімдерін өңдеу;
 5. E) Пайданы қайта реттеудің әдістерін, нақты формаларын өңдеу және қаржыландыру ағымдары мен құрылымдарын анықтау.

 

$$$ 72

Ұйымның стратегиясы мынаны білдіреді:

 1. A) Іскерлік белсенділіктің негізгі бағытталуын және оның концепцияларын анықтау;
 2. B) Алдыға қойылған шешімдерге жетудің жоспарлары мен негізделген шараларын өңдеу;
 3. C) Қызметтің әлсіз және қатты жақтарын талдау;
 4. D) Сыртқы факторларын бақылау және оларды жоғарғы жетекшілікке жеткізілуі;
 5. E) Оптималды вариантын таңдау, ішкі және сыртқы факторларын талдау, ресурстары мен мүмкіншіліктер потенциалын бағалау.

 

$$$ 73

Ұйымның арнайы мақсаттарына жататыны:

 1. A) Әрбір бөлімшелері бойынша пайдалылықты және басқа арнайы мақсаттарын анықтау, сатылымдардың белгілі бір деңгейіне жетуі, жаңа өнімдердің дамуы, нормативтік көрсеткіштерін орнату, қаржыландыру ағымдары мен құрылымын анықтау, өсімнің темптері мен сатылымдарын жоғарылату;
 2. B) Алдыға қойылған шешімдерге жетудің жоспарлары мен негізделген шараларын өңдеу;
 3. C) Оптималдық пайдалылығы мен тұрақты жағдайын қамтамасыз ету;
 4. D) Техникалық саясаттың дамуы, бәсекелестікке қабілетті потенциалын анықтау, инвестициялық саясатын өңдеу, кадрлық саясатын, әлеуметтік сұрақтарын шешу;
 5. E) Жаңа қызмет түрлері мен сұрақтардың жаңа даму бағыттарын өңдеу.

 

$$$ 74

Әрбір ұйымында кездесетін, қалыптасқан топтардың үш типі:

 1. A) Басқарушылық аппарат, конструкторлар мен технологтар мамандарының тобы, көп профилдік квалификациясымен мамандардың топтары;
 2. B) Жетекшілердің командалық топтары, өндірістік немесе мақсаттық жұмыс топтары;
 3. C) Қызметті интеграциялаудың және координациялаудың тобы, қосымша тобы, ҒЗҰКЖ бөлімінің тобы;
 4. D) қаржылық тобы, жоғары квалификацияланған жұмысшылар тобы, инновациялық қызметі мен зерттелуі бойынша мамандардың тобы;
 5. E) Ақпараттық қамтамасыз ету тобы, басқарушылық аппарат, мақсаттық жұмыс топтары.

 

$$$ 75

Маркетингісімен басқарылуы:

 1. A) айырбасымен басқару;
 2. B) өндіріспен басқару;
 3. C) сұранысымен басқару;
 4. D) сатылуымен басқару;
 5. E) коммерциялық емес қызметімен басқару.

 

$$$ 76

Маркетингтік ұйым қызметінің өте кең таралғансхемасымен болып табылатыны:

 1. A) функционалдық;
 2. B) георафиялық қағидасы бойынша;
 3. C) тауарлық қағидасы бойынша;
 4. D) нарықтық қағидасы бойынша;
 5. E) факторлық қағидасы бойынша.

 

$$$ 77

Мотивацияның өте ертедегі әдісі:

 1. A) қамшы және бақылау;
 2. B) қызмет нәтижесі бойынша;
 3. C) тоқаш пен бақылау;
 4. D) қамшы мен тоқаш;
 5. E) жәбірлеу және сый ақылау.

 

$$$ 78

Мотивация дегеніміз не:

 1. A) қызметке итермелеудің үрдісі;
 2. B) ұйым функцияларының бірі;
 3. C) сый ақылау тәсілдерінің бірі;
 4. D) ұйымдағы жоспарлаудың әдісі;
 5. E) сый ақыны алудың тәсілі.

 

$$$ 79

Қажеттілікті сезінуі не болып табылады:

 1. A) инициатива;
 2. B) итермелеу;
 3. C) істері;
 4. D) тәртібі;
 5. E) мақсаты.

 

$$$ 80

Сыртқы сый ақылануы дегеніміз не:

 1. A) өзіндік сыйластық;
 2. B) жұмыстың берілуі кезінде алынатыны;
 3. C) қызметтік статустың символдары;
 4. D) ұйымымен беріледі;
 5. E) нәтижеге жетудің сезімі.

 

$$$ 81

Маслоу пирамидасының шыңында қандай қажеттіліктері орналасқан:

 1. A) сыйластық;
 2. B) қауіпсіздік;
 3. C) физиологиялық;
 4. D) өзіндік көрсетілуі;
 5. E) әлеуметтік.

 

$$$ 82

Фредерика Герцбергтің мотивация теориясының негізінде қандай екі категориялары жатыр:

 1. A) гигиеналық факторлары, физиологиялық факторлары;
 2. B) мотивация, сый ақылау;
 3. C) гигиеналық факторлары, мотивация;
 4. D) мотивация, марапаттау;
 5. E) марпаттау, физиологиялық факторлары.

 

$$$ 83

Болжау теориясының авторы кім болып табылады:

 1. A) М.Вебер;
 2. B) А.Маслоу;
 3. C) М.Клеллонд;
 4. D) В.Врум;
 5. E) П.Друкер.

 

$$$ 84

Қандай мотивацияның моделін кешенді процессуалды деп атайды:

 1. A) Мак Клеллондты;
 2. B) Грецбергті;
 3. C) шындықтылықты;
 4. D) Портер-Лаулерді;
 5. E) болжауды.

 

$$$ 85

Қандай мотивацияның теориясы адамның ішкі қажеттіліктерінің идентификациясына негізделген:

 1. A) қамшы мен тоқаш;
 2. B) қамтамасыз ету;
 3. C) процессуалдық;
 4. D) қазіргі;
 5. E) адаптивтік.

 

$$$ 86

Өзінің табиғаты бойынша адамның біртекті қажеттіліктері қандай болып табылады:

 1. A) әлеуметтік;
 2. B) табысты;
 3. C) материалдық;
 4. D) психологиялық;
 5. E) физиологиялық.

 

$$$ 87

Қажеттілікті қанағаттандырудың құралымен не болып табылады:

 1. A) инициативтер;
 2. B) итермелеу;
 3. C) істер;
 4. D) тәртібі;
 5. E) мақсаты.

 

$$$ 88

Маслоу бойынша мотивация теориясының негізінде қандай факторы жатыр:

 1. A) сый ақылау;
 2. B) қажеттілік;
 3. C) шындықтылық;
 4. D) тәртібі;
 5. E) итермелеу.

 

$$$ 89

Әлеуметтік қажеттіліктің қандай басқа атауы бар:

 1. A) сыйластық;
 2. B) қатыстылығы;
 3. C) өзіндік көрсетілуі;
 4. D) қауіпсіздігі;
 5. E) қарсылық көрсету.

 

$$$ 90

Фредерика Гедсбергтің мотивация теориясындағы гигиеналық факторларынан нені түсінуге болады:

 1. A) медициналық тексеріс;
 2. B) санитарлық шарттары;
 3. C) жұмыс ортасы;
 4. D) денсаулық жағдайы;
 5. E) ортаның ластануы.

 

$$$ 91

Болжаудың теориясындағы валенттілігімен нені түсінуге болады:

 1. A) сый ақылаудың деңгейі;
 2. B) марапаттау;
 3. C) сый ақылаудың құндылығы;
 4. D) жұмыстың деңгейі;
 5. E) қатысты қанағаттануы.

 

$$$ 92

Қандай үш кезеңі және қандай жиынтықтылығында бақылаудың үрдіс моделіне кіреді:

 1. A) стандарттарын анықтаудың, қозғалыстарын реттейтін, нәтижелерін салыстыру;
 2. B) нәтижелерін анықтау, қозғалыстарын реттейтін, стандарттарымен нәтижелерін салыстыру;
 3. C) қозғалыстарын реттеу, стандарттарын анықтау, стандарттарымен нәтижелерін салыстыру;
 4. D) қозғалыстарын реттеу, стандарттарын анықтау, стандарттарымен нәтижелерін салыстыру;
 5. E) стандарттарын анықтау, қозғалыстарын реттеу, нәтижелерін салыстыру.

 

$$$ 93

Адамдардың тануы мен қабылданудың есебімен жүргізілуі сияқты, қандай мотивацияның теориясы негізделеді:

 1. A) қамшы мен тоқаш;
 2. B) мазмұндары;
 3. C) процессуалдық;
 4. D) қазіргі;
 5. E) адаптивтік.

 

$$$ 94

Өзінің табиғаты бойынша адамның қандай екілік қажеттілігі болып табылады:

 1. A) әлеуметтік;
 2. B) табыстық;
 3. C) материалдық;
 4. D) психологиялық;
 5. E) физиологиялық.

 

$$$ 95

Ішкі сый ақылану дегеніміз не:

 1. A) жалақы;
 2. B) жұмыстың өзі беретіні;
 3. C) қызметтік статустың символдары;
 4. D) ұйымымен берілетіні;
 5. E) мақтаулары мен марапатталулары.

 

$$$ 96

Маслоу пирмаидасының негізінде қандай қажеттіліктері жатыр:

 1. A) сыйластық;
 2. B) қауіпсіздік;
 3. C) физиологиялық;
 4. D) өзіндік көрсетілуі;
 5. E) әлеуметтік.

 

$$$ 97

Мак Клеллондтың мотивация теориясында қандай қажеттіліктері жатыр:

 1. A) билік, өзіндік көрсетілуі, сыйластық;
 2. B) сәттілік, өзіндік көрсетілуі, сыйластық;
 3. C) қатыстылығы, өзіндік көрсетілуі, сыйластық;
 4. D) қауіпсіздік, сәттілік, өзіндік көрсетілуі;
 5. E) билік, сәттілік, қатыстылығы.

 

$$$ 98

Болжаудың теория негізінде қандай үш өзара байланыстары жатыр:

 1. A) (З-Р), (Р-В), валенттілік;
 2. B) (Ц-З), (З-Р), валенттілік;
 3. C) (З-В), (В-Ц), валенттілік;
 4. D) (Ц-З), (З-В), валенттілік;
 5. E) (З-Р), (Р-И), валенттілік.

 

$$$ 99

Басқарудың тәжірибесі үшін шындықтылық теориясының нәтижесі неден тұрады:

 1. A) егер сый ақылануы шын емес болса – еңбектің интенсивтілігі жоғарылайды;
 2. B) егер сый ақылануы шын емес болса – еңбектің интенсивтілігі азаяды;
 3. C) шын сый ақылануы кезінде арманы жоғарылайды, еңбек етеду;
 4. D) сый ақыланудың шын емес кезінде кадрлардың ағымдылығ өседі;
 5. E) шын сый ақылануы кадрлардың ағымдылығын төмендетеді.

 

$$$ 100

Бақыланудың керектілігі қандай жағдайларымен негізделеді:

 1. A) жоспардық, кризистік жағдайларын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі;
 2. B) мотивтілігі, кризистік жағдайларының пайда болуын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі;
 3. C) анықталмағандық, кризистік жағдайларының пайда болуын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі;
 4. D) беріктілік, кризистік жағдайларының пайда болуын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі;
 5. E) икемділігі, кризистік жағдайларының пайда болуын ескерту, сәттілікті ұстамдану, бақыланудың кеңділігі.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.