Еңбек шартының мазмұны туралы мәлімет

Негіз пайда болған еңбек қатынастары еңбек шарты болып табылады.

Қр ЕК 56 РФ анықтама беріледі еңбек шарты. Бұл арасындағы келісім жұмыс беруші және қызметкер, оған сәйкес жұмыс беруші қызметкерге жұмысқа келісімі бойынша еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, Еңбек кодексінде көзделген РФ, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерге, нормалары бар еңбек құқығы, ұжымдық шартта, келісімдерде, ішкі нормативтік актілеріне және осы келісімге сәйкес, уақтылы және толық мөлшерде жалақы төлеуге міндеттенеді, ал қызметкер міндеттенеді жеке өзі орындауға, осы келісімде белгілі бір еңбек функциясын қолданыстағы ұйымның ішкі тәртіп ережелері[5].

Еңбек шартының мазмұны — жиынтығы айқындайтын шарттар тараптардың құқықтары мен міндеттері.

Сәйкес ЕҢБЕК кодексінің 57-бабы РФ еңбек шартында (ТД) көрсетіледі:

тегі , аты, әкесінің аты қызметкер мен жұмыс берушінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты жұмыс беруші — жеке тұлға) жасасқан СҮ;

құжаттар туралы мәліметтерді, жеке басын куәландыратын қызметкер және жұмыс беруші — жеке тұлға;

салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (жұмыс берушілердің қоспағанда, жұмыс берушілер — жеке тұлғалар дара кәсіпкер болып табылмайтын);

өкілі туралы мәліметтер, жұмыс беруші оған қол қойған ТҚ және негіздемесі, ол өзіне тиісті өкілеттіктері бар;

орын, дата заключения ТД.

Міндетті енгізу үшін ТД мынадай шарттар болып табылады[3]:

1.жұмыс орны;

2.еңбек функциясы (лауазымы штаттық кестеге сәйкес, кәсіп, мамандық көрсете отырып, біліктілікті; нақты түрі тапсырылған қызметкерге жұмыс);

.басталу күні, ал болған жағдайда жасалады мерзімді ТҚ, сондай — ақ оның қолданылу мерзімі мен мән-жайлар (себептері) үшін негіз болған қорытынды мерзімді ТҚ сәйкес РФ немесе өзге де ФЗ;

.еңбекке ақы төлеу шарттары (оның ішінде мөлшері, тарифтік ставка немесе жалақыдан (лауазымдық жалақысын), қосымша ақылар, үстеме ақылар мен көтермелеу төлемдері);

.режим рабочего времени и времени отдыха (егер осы қызметкер үшін ол ерекшеленеді жалпы ережелерін, қолданыстағы шарты);

.өтемақы төлеу үшін, ауыр зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары бар;

.шарттарын белгілейтін қажетті жағдайларда жұмыс сипаты (жылжымалы, жүріп-тұру, жол, т. б. сипаты);

.шарт-міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы сәйкес қызметкердің еңбек КОДЕКСІНІҢ РФ және өзге де ФЗ;

.басқа да шарттары, жағдайда, еңбек заңнамасында көзделген және өзге де нормативтік құқықтық актілерге, еңбек құқығы нормалары бар.

Егер орайда оған енгізілген жоқ қандай да бір көрсетілген мәліметтерді және (немесе) жағдайлар болса, онда ол тану үшін негіз болып табылады ТД жасалмаған немесе оны бұзу. ТД толықтырылуы тиіс жетіспейтін мәліметтермен және (немесе) шарттарымен. Бұл ретте жетіспейтін мәліметтерді енгізеді тікелей мәтін СҮ, ал жетіспейтін шарттары бойынша қосымша ТД не тараптардың жеке келісімімен жасалатын жазбаша нысанда ажырамас бөлігі болып табылатын СҮ[4].

СҮ көзделуі мүмкін қосымша шарттар салыстырғанда қызметкердің жағдайын нашарлататын белгіленген еңбек заңнамасымен және өзге де нормативтік құқықтық актілерге, нормалары бар еңбек құқығы, ұжымдық шартта, келісімдерде, жергілікті нормативтік актілермен, атап айтқанда:

нақтылау туралы жұмыс орны (көрсете отырып, құрылымдық бөлімшелер және оның орналасқан жері) және (немесе) туралы жұмыс орнында;

сынау туралы;

жарияламау туралы заңмен қорғалатын құпияны (мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық және өзге де);

туралы атқаратын пысықтау кейін кем емес оқыту шартта белгіленген мерзімі, егер оқыту жұмыс берушінің қаражаты есебінен;

түрлері мен шарттары туралы қосымша жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру;

жақсарту туралы, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын қызметкер мен оның отбасы мүшелерінің;

нақтылау туралы қолданылатын шарттарға жұмыс-қызметкердің құқықтары мен міндеттері қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек заңнамасында белгіленген және өзге де нормативтік құқықтық актілерге, еңбек құқығы нормалары бар.

Тараптардың келісімі бойынша ТД де қосылуы мүмкін құқықтары мен міндеттері қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек заңнамасында белгіленген және өзге де нормативтік құқықтық актілерге, еңбек құқығы нормалары бар жергілікті нормативтік актілермен, сондай-ақ құқықтары мен міндеттері қызметкер мен жұмыс берушінің талаптарынан туындайтын ұжымдық шарт, келісімдер. Ашылғанын СҮ қандай да бір көрсетілген құқықтарды және (немесе) міндеттері қызметкер мен жұмыс берушінің ретінде қаралмайды бас тартуды жүзеге асыру, бұл құқықтарды немесе міндеттерді атқару.

Шарттары ТД өзгереді, тек қана тараптардың келісімі бойынша және жазбаша түрде. Жасасқан жағдайда, мерзімді ТҚ онда көрсетеді оның қолданылу мерзімі мен мән-жайлар (себептері) үшін негіз болған қорытынды осындай ТД-бөліміне сәйкес, РФ және өзге де федералдық заңдармен белгіленген. Анықтау кезінде елеулі талаптары ТҚ қажет, оларды айқын және нақты көрінісі заңнамасына сәйкес және біткен.

Қызметкердің негізгі құқықтары мен міндеттері бекітілген 21-құжат ТК РФ, ал жұмыс беруші — 22-құжат ТК РФ. Жеке ТД олардың мақсатты нақтылауға қатысты қызметкердің еңбек функциясын. Құқықтары мен міндеттері соңғы болуы мүмкін лауазымдық қоса берілген нұсқаулыққа СҮ.

 

2. Айырмашылығы еңбек мердігерлік шарттың (ШЫҒУЫНА)

 

Заңнама ресімдеу қызметкерлерінің ғана емес, еңбек шарты бойынша және азаматтық-құқықтық шарт бойынша мердігерлік немесе өтеулі қызмет көрсету. Қарастырайық, ісі қалай болып жатыр берушінің, егер ресімделеді шарт бойынша мердігерлік шарт.

Еңбек кодексі талап етеді жасасуға әрбір қабылданатын жұмысқа дәл еңбек шарты. Қорытынды жазбаша еңбек шарты дегеніміз қызметкер еңбек етуде ұйымдастыру бойынша белгілі бір жұмыс (көрсетілген еңбек шартында) мамандығы, біліктілігі, лауазымы, бағынады қызметкердің ішкі еңбек тәртібінің ережелеріне және өзге де шарттар 1-тармағында көрсетілген.

Жұмыс беруші, өз кезегінде, міндетті лауазымдық жалақы мөлшері төмен болуы мүмкін емес минималды еңбекақы, қамтамасыз ету тиісті еңбек жағдайлары жүргізуге, кадрлық құжаттаманы және басқалар. Отырып, еңбек ұйымдастыру көзделсе алады көптеген міндеттерді (қызметкерге еңбек демалысы, сондай-ақ барлық өзге де кепілдіктер мен жеңілдіктер қарастырылған ТК РФ). Сақтамағаны үшін осы міндеттерді жауапкершілікке тартылады бойынша Әқбтк-нің РФ. Еңбек шарты бойынша қызметкерлер тоқтатуға кез келген уақытта сақтамай, белгілі бір шарттар[1].

Көріп отырғанымыздай, қорытынды қызметкермен еңбек шарты ұйымның рәсімі болғанмен хлопотная, сондықтан жұмыс берушілер жасасады азаматтық-құқықтық шарттар.

Азаматтық-құқықтық шарт бойынша жұмысқа мүлдем қолданылмайды жеңілдіктер мен өтемақылар бойынша ТК РФ, өйткені азаматтық-құқықтық шартқа негізделген мүлдем басқа қарағанда, еңбек, принциптері.

— Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар болып табылатын жұмыстарды орындау (қызмет көрсету) және сыйақы, олар бойынша салық салу объектісі бірыңғай әлеуметтік салық (жарна) (бөлігін қоспағанда, салық есептелуге тиіс Ресей Федерациясының әлеуметтік сақтандыру Қоры) жатады шарттар жұмыстарды орындауға (қызмет көрсетуге) жасасқан Азаматтық кодексіне сәйкес Ресей Федерациясының.

Бабына сәйкес 420 РФ АК деп танылады келісім екі немесе бірнеше тұлғалардың белгілеу, өзгерту немесе тоқтату азаматтық құқықтары мен міндеттерін. Мұндай шарттар болып табылады[2]:

·мердігерлік

·жалға алу

·ақылы қызмет көрсету,

·тасымалдау,

·көлік экспедиция,

·сақтау,

·тапсырмалар

·комиссия

·мүлікті сенімгерлікпен басқару

·агенттік келісім-шарт.

Азаматтық-құқықтық шарт обременяет жұмыс берушінің бірқатар міндеттерді:

·қамтамасыз ету жұмысын тапсырудан немесе тоқтап қалу уақыты;

·ұсыну арқылы алты ай еңбек немесе выплатить компенсацию при увольнении;

·оплачивать больничные;

·уақтылы выплачивать заработную плату;

·бұзуға негіздер бойынша ғана Еңбек кодексімен,

·сыйақы не сақтандыру жарналары міндетті сақтандыру, өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіби аурулар (егер ғана міндеті начислять олардың тікелей көрсетілмесе шарт талаптарымен),

·деректер сыйақы төлеу керек ЕСН бөлігі, ол төленеді ТЖҚ Ресей.

Азаматтық-құқықтық шарт бойынша маңызды емес, жұмыс процесі, оның нәтижесі, ол тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті. Осыны негізге ала отырып, қызметкер процесін ұйымдастырады. Орнату үшін оған тіркелген жұмыс күні қажет. Егер қызметкер еңбек етуде, мердігерлік шарт бойынша, ешқандай жауапкершілік за прогулы, кешігу және т. б. тіпті сөйлеу мүмкін емес.

Ұқсас жағдай және еңбекке ақы төлеумен, азаматтық шарттар бойынша жүргізіледі: нәтижесі. Демек, төлеуге ай сайын емес, міндетті төлем мөлшері шартта көрсетіледі және міндетті түрде минималды еңбекақы жоқ, байлаулы.

Азаматтық шарттар қызметкерлеріне ұсыну қажет емес, демалыс, оплачивать больничные және т. б., бірақ қажет актілері, қабылдау-тапсыру жұмыстар (қызметтер) үшін төлемді растайтын құжаттар, және т. б.

Салыстырғанда, яғни, азаматтық-құқықтық шарт әлдеқайда тиімдірек жұмыс беруші үшін.

Бірақ, сонымен бірге жұмыс берушінің выбравшего ресімдеу үшін қызметкерлердің азаматтық келісім-шарт, жасырынып қауіп ретінде тану, сот жасалған еңбек келісім-шарты бойынша азаматтық, еңбек.

Сот мұны қалай талабы бойынша еңбек инспекциясы, сондай-ақ «қалауы» ғана құқылы. Егер сот оны жарамсыз деп таниды, бұл шарт емес азаматтық-құқықтық келісім-шарт, еңбек, жұмыс берушіге тура келеді оформить трудовую книжку беруге барлық жеңілдіктер бойынша ТК РФ. Соның ішінде қажет болады, дивиденд қызметкерге барлық недоплаченные сомасы — отпускные, больничные листы, іссапар.

 

3. Тест тапсырмалары

 

. Көздеріне еңбек құқығы жатады:

а. Тек нормативтік — құқықтық актілер құрайды жүйесін, еңбек туралы заңнама

б. Қандай да бір нормативтік-құқықтық актілер, нормалар, бағытталған еңбек қатынастарын реттеу.

в. Барлық нормативтік — құқықтық актілер, нормалар мінез-құлық қызметкердің

Барлық нормативтік-құқықтық актілер реттейтін еңбек ақы төлеуге.

. Кезде еңбек шарты міндетті емес, жазбаша түрде:

Менің ойымша, дұрыс жауап жоқ, себебі 67-құжат ТК РФ Еңбек шарты жазбаша нысанда жасалады. Еңбек шарты, жазбаша нысанда ресімделген болып есептеледі және жұмысқа қызметкердің еңбек шарты жазбаша нысанда үш жұмыс күнінен кешіктірмей күннен бастап іс жүзінде жіберілген соң. Сондықтан Еңбек шарты әрқашан міндетті түрде жазбаша нысанда жасалады.

а. егер бұл ерекше нысаны шарт — келісім-шарт.

б. еңбек шартына кәмелетке толмаған адаммен еңбек.

в. атты жинағы.

ж. еңбек шарты, жас маман.

. Басталу кезі еңбек шартының қолданылу болып саналады:

Сәйкес 61-құжат ТК РФ Еңбек шарты күшіне енеді және оған қол қойылған күннен бастап қызметкер мен жұмыс берушінің.

а. арқылы 5 күн ішінде қол қойғаннан кейін.

б. жасалған кезден бастап.

в. мемлекеттік тіркелгеннен кейін.

ж. жариялаған сәттен бастап еңбек шарты.

. Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ қолданылмайды:

а. Зейнетақы

б. Әскери міндеттілерге

в. Мүгедектерге

г Қызметкерлеріне 18 жасқа дейін.

.Түрлері еңбек шартының қолдану мерзімі бойынша:

а. мерзімді, мерзімсіз, белгілі бір жұмысты.

б. Мерзімді, мерзімсіз.

в. Қысқа мерзімді, орта мерзімді, жұмыс.

г. Қысқа мерзімді, маусымдық, ұзақ мерзімді.

. Жергілікті көздері, еңбек құқығы-бұл…

А. Нормативтік-құқықтық актілер қабылданған Мемлекеттік Дума

Б. Нормативтік-құқықтық актілер қабылданған Президенті ЖУ

В. Құқықтық актілер қабылданған жиналыстары ұжымдары деңгейінде, кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың.

Г. Нормативтік — құқықтық актілер қабылданған қызметкерлер

. Жұмысқа қабылдау кезінде талап етілмейді құжат:

а. паспорты

б. туу туралы куәлік

в. еңбек кітапшасы

ж. Диплом

.Жалпы ереже бойынша сынақ мерзімі жұмысқа қабылдау кезінде аспауы тиіс:

а. 20 күн.

б. Екі апта.

в. қызмет саласына байланысты 1-3 ай.

ж. 3 ай.

.Еңбек шарты тоқтатылады бастамасы бойынша:

а. Меншік иесінің, қызметкердің, кәсіподақтың.

б. Меншік иесінің, қызметкердің, милиция қызметкерлері.

в. Қызметкердің, оның отбасы мүшелерінің.

ж. Кәсіподақ органының кадр бөлімінің бастығы

.Тәртіптік жазаның қолданылу мерзімі:

а. 1 жыл

б. 3 жыл

в. 6 ай

ж. 2 апта

еңбек шарты еңбек құқықтық

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Добавить комментарий

Your email address will not be published.