Category: Биографии

Парциальные периферические нагрузочные пробы

Как уже неоднократно указывалось, кровоснабжение органов и тка‑ ней в условиях покоя длительное время сохраняется на нормальном уровне даже при выраженной сосудистой патологии. Не является ис‑ ключением в этом аспекте и кровообращение в нижних конечностях при облитерирующем атереросклерозе периферических артерий. Стабиль‑ ность кровотока в ногах в этих случаях обеспечивается не только мест‑ ной вазодилатацией, но …

Читать далее »

Дыхательные пробы

Физиологическим обоснованием практического применения этих проб служат системные (рефлекторные) и местные сосудистые реакции, возникающие в ответ на изменение химического (главным образом, га‑ зового) состава крови вследствие форсированного дыхания либо изме‑ нения содержания кислорода и/или углекислого газа во вдыхаемом воз‑ духе. Изменение химизма крови вызывает раздражение хеморецепто‑ 281 ров дуги аорты и синокаротидной зоны с последующими …

Читать далее »

Пробы с психоэмоциональным напряжением

Обоснованием к применению проб с психоэмоциональным напря‑ жением служит усиление под их влиянием деятельности сердечно‑со‑ судистой системы человека, находящегося в состоянии физического покоя. Поэтому, моделируя психоэмоциональную нагрузку у больных ИБС, можно индуцировать приступ стенокардии с признаками ишемии миокарда, гипертензивной реакции [38]. Комплекс сердечно‑сосудистых реакций, характерных для эмоцио‑ нального напряжения, может возникать с вовлечением двух основных …

Читать далее »

Сәкен Сейфуллин «Көкшетау» поэмасы, мазмұны

Сәкен Сейфуллин шын есімі — Сәдуақас алғаш «Көкшетау» поэмасын жазған. Әкесі Сәкен болған музыкалық есту домбырашысы. Анасы Жамал еді керемет рассказчицей, білгірі, халық ауыз әдебиеті. «Жинағында Кеңестік жазушылар» 1959 жылдың келтірілген өмірбаяндық мәліметтер туралы Сакене Сейфуллин. Жас кезінен-осы әндер, айтыстар, бұл ертегілер мен аңыздар, услышанные у огня, запечатлелись менің қиял. Мен әлі күнге дейін есімнен …

Читать далее »

Қозғалыс – өмір негізі

Материяның бұл өмір сүру тәсілі. Қозғалыссыз өмір жоқ. Ластанған су қозғалыста болса, тазарады. Ауада қанша басқа қосынды газдар арқылы не тымырсық болып, бұзылса да, сол қозғалыс арқылы тазаланады, синергетика заңы арқылы. Адамзат қозғалыссыз өмір жоқ екенін ерте замандардан байқап, түсінген. Егіншілер қырманды дөңге салған, астық арасындағы шөп-шалаңды жел айдап ұшырсын деп.Антик философы Гераклит сол қозғалыс …

Читать далее »

Логикалық позитивизм – диалектикаға кереғар

Мұның бастауы позитивизм (positives – лат. оңды, дұрыс деген мағына). Ол XIX ғ. 30 жылдарында Францияда дүниеге келді. Бірақ, тұрақты орнықты білім бола алмады. Ұдайы тұрақсыз өзгеріске душар болды. Позитивистер пікірінше «Ғылым өзіне өзі философия». Өйткені философия объективтік дүниенің мәнін (сущность) емес, құбылысын (феноменін) зерттейді. Ол – бір. Екіншіден – позитивизм негізін салған Огюст Конт …

Читать далее »

Диалектика – философия жүрегі

Философияны ілім ретінде бір жүйеге келтірген, оның заңдары мен категорияларын жан-жақты қарап, ғылымға ендірген неміс философы Г. Гегель (1770-1831 жж.) болатын. Ол «Рух феноменологиясы» (1807 ж.), «Логика ғылым» (1812-1816 жж.), «Философия ғылымдарының энцикло- педиясы» (1818 ж.) деген ауқымды еңбектер жазып, философияның дәрежесін көтерді. Сондай-ақ, ол «Құқық философиясы», «Дін философиясы» атты еңбектер жазды, ал «Философия тарихы» …

Читать далее »

Ф.М. Достоевскийдің шығармашылығы туралы

Өзектілігі шығармашылық Ф. М. Достоевский Абельтин Э. А., Литвинов В. И., Хакасский мемлекеттік университеті. Н.Ф. Катанов Абакан, 1999 Ф. М. Достоевский құбылыс дүниежүзілік әдебиет — жаңа кезеңі, оны көбінесе анықтады, оның тұлға, жолдары мен нысандары, оны одан әрі дамыту. Көңіл аударамыз, бұл Достоевский ғана емес, ұлы жазушы, бірақ мен үлкен маңыздылығы бар оқиға, тарих, рухани …

Читать далее »

Қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымы

Ыбырай Алтынсарин тарихқа қоғамдық ой мен әдебиет ретінде тамаша педагог-ағартушы, жазушы, фольклорист әрі этнограф Идеяларын оқу-ағарту ΧVΙΙΙ ғасырдағы ең өзекті рухани салада да көптеген елдерде. Ағартушылар қорғай отырып бостандығы және адам, барлық үміт возлагали бейбіт түрлендіру. Олар сенген, бұл қазіргі кездегі әлеуметтік теңсіздік орын жылғы неразумности, надандық. Өйткені, өзінің басты мақсаты-ағартушылар жариялады ағарту. Өйткені, олар, …

Читать далее »

Абай Құнанбаевтың психологиялық идеялары

Бетбұрыс кезінде, уақыт түсіну үшін әлеуметтік қажеттілігі бар кезде, ол ішкі қажеттілік болып табылатын адамдарды алға қояды. осы адамдардың саны бойынша, оның қазақ даласының өмірі артып келеді кезде, патриархалды феодалдық қатынастар және капиталистік қатынастардың пайда ыдырағаннан сатысында құрылды, сондай-ақ танымал қазақ ақыны және демократ ағартушы Абай 19-шы ғасырда, қамтуы мүмкін.Абайдың көп қырлы мұрасын зерттеудің қажеттілігін …

Читать далее »

Бауыржан Момышұлы (Ұшқан ұя)

Б.Момышұлы (1974) «Ұшқан ұя» — ХХ ғасырдың этнографиялық Энциклопедия астам құнды қазына, қазақ рухани басында адамдардың жағдайды. Кеден, пайдалану, ұлттық хабардарлық сыртқы сурет өте дұрыс болып табылады анықтайды. (1976), орыс одағының дамуының бірінші жылдары, сондай-ақ ұсынылған, үрейсіз және батыл айтылған оқиғалардың күштеп ұжымдастыру он алтыншы жылы «ұя ұшып» Мемлекеттік сыйлығының Б.Момышұлы марапатталды.әрине әлемнің жағдайды жылнамасын, …

Читать далее »