Бухгалтерлік есепте жариялау

Әдістерінде, бухгалтерлік есепке алуды жүргізу кезінде қабылданған есеп жүргізу саясатын қалыптастыру және ұйымдастыру жататын ашу бухгалтерлік есеп жатады тәсілдері негізгі құрал-жабдықтардың амортизациясы, материалдық емес және басқа да активтерді бағалау өндірістік қорлар, тауарлар, аяқталмаған өндіріс және дайын өнім, мойындау, пайда сатудан түскен өнім тауарлар, жұмыстар, қызметтер және т. б. Құрамы мен мазмұнын ашуға жататын және бухгалтерлік есеп туралы ақпарат ұйымның есеп саясатына нақты мәселелер бойынша бухгалтерлік есепке алуды белгілейді және тиісті ережелерге сәйкес бухгалтерлік есеп бойынша, мысалы, қосымшада бух. баланс және түсіндірме жазбада.

ЖБҚ-ның №3 «Есебі активтер мен міндеттемелердің құны шетел валютасында көрсетілген.»

? есептілікте:

Шамасы бағамдық айырма құралған операциялар бойынша қайта санау айқын шетел валютасында активтердің және міндеттемелердің төленуге жататын шетел валютасындағы туралы есепте және пайда мен шығындар (таратып жазу пайда мен залалдарды).

Шамасы бағамдық айырма құралған операциялар бойынша қайта есептеу көрсетілген шетел валютасындағы активтер құны мен төлеуге жататын міндеттемелерді сом — пайда мен залал туралы есепте (таратып жазу пайда мен залалдарды).

Шамасы курстық айырмашылықтар, қабылданған бухгалтерлік есеп шоттарының ерекшеленетін, шот есепке алу қаржылық нәтижелерін ұйымдастыру — пайда мен залал туралы есепте (таратып жазу пайда мен залалдарды).

Ресми бағамы шетел валютасын рубльге, белгіленген Орталық банкі, РФ, есепті-ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп.

ЖБҚ — №5 Есепке алу «материалдық-өндірістік қорлар.»

Материалдық-өндірістік қорлар көрсетіледі бухгалтерлік есеп сәйкес олардың сыныптамасына (топтарға бөлу (түрлері бойынша)) негізге ала отырып, қалай пайдалану өндірісінде өнім орындау жұмыстар, көрсету қызметтер немесе басқару мұқтаждары үшін ұйымдастыру.

Есепті жылдың аяғында материалдық-өндірістік қорлар бухгалтерлік балансында көрсетіледі құнын негізге ала отырып айқындалатын пайдаланылатын әдістерінің қорларын бағалау.

Материалдық-өндірістік қорлар моральдық жағынан ескірген, толық немесе ішінара жоғалтқан өзінің бастапқы сапасын, не ағымдағы нарықтық құны, сату құны, олардың-ға төмендеді, бухгалтерлік баланста есепті жылдың аяғында резервті шегергендегі астында төмендеуі материалдық құндылықтардың құнын. Резерв төмендеуі материалдық құндылықтардың құнын есебінен қалыптасады және негізгі қаржылық нәтижелерін ұйымдастыру арасындағы айырма шамасына ағымдағы нарықтық құны және нақты өзіндік материалдық-өндірістік қорларды, егер соңғысы жоғары ағымдағы нарықтық құны.

Бухгалтерлік есептілікте ашып көрсетілуі тиіс ескере отырып, қажеттілігін, кем дегенде, мынадай ақпарат:

тәсілдері туралы материалдық-өндірістік қорларды бағалау олардың топтары (түрлері) — түсіндірме жазбада;

салдары туралы өзгерістер тәсілдерін материалдық-өндірістік қорларды бағалау — түсіндірме жазбада;

құны туралы материалдық-өндірістік қорларды, кепілге берілген — бухгалтерлік баланста;

шамасы туралы және қозғалысы резервтерді азайту материалдық құндылықтардың құнын — бухгалтерлік балансында.

ЖБҚ-да №6 «негізгі құралдар Есебі.»

Бухгалтерлік есептілікте ашып көрсетілуі тиіс ескере отырып, қажеттілігін, кем дегенде, мынадай ақпарат:

туралы бастапқы құны мен сомасы бойынша есептелген амортизацияның негізгі негізгі құралдардың топтары басындағы және есепті жылдың соңына қосымша — баланс;

негізгі қаражаттың қозғалысы туралы есепті жыл ішінде негізгі топтары бойынша (түсуі, шығуы және т. б.) қосымша-баланс;

тәсілдері туралы бағалау объектілері негізгі құралдар, алынған көзделетін шарттар бойынша міндеттемелерді орындау (төлем) неденежными құралдарымен — түсіндірме жазбада;

өзгерістер туралы негізгі құралдар құнының, олар қабылданды бухгалтерлік есеп (салып бітіру, жете жабдықтау, қайта жаңғырту, ішінара тарату және қайта бағалау объектілері) қосымша — баланс;

қабылданған шешім туралы ұйым мерзімдері пайдалы пайдаланудың негізгі құралдарды (негізгі топтары бойынша) — түсіндірме жазбада;

объектілері туралы негізгі құралдардың құны өтеледі емес — бухгалтерлік баланста;

объектілері туралы негізгі құралдар, берілген және алынған жалға алу шарты бойынша — бухгалтерлік баланста;

объектілері туралы негізгі құралдар құрамында ескерілетін және табыс салымдардың материалдық құндылықтар — қосымша баланс;

тәсілдері туралы амортизациялық аударымдарды есептеу жекелеген топтары бойынша негізгі құралдар объектілерінің қосымша — баланс;

жылжымайтын мүлік объектілері туралы, пайдалануға қабылданған және іс жүзінде қолданылатын тұрған мемлекеттік тіркеу процесінде қосымша — баланс.

ЖБҚ — № 7 есепті күннен кейінгі Оқиғалар».»

Оқиға есепті күннен кейін, туралы куәландыратын туындаған есепті күннен кейін шаруашылық жағдайында, ұйым өз қызметін жүргізеді ашылады түсіндірмелер бухгалтерлік балансқа және есеп беру туралы пайда және шығындар. Бұл ретте есепті кезеңде ешқандай жазбалар бухгалтерлік есеп (синтетикалық және аналитикалық) есеп жүргізілмейді.

Осындай тәртіппен көрсетіледі бухгалтерлік есебінің жылдық дивидендтер ұсынылған немесе жарияланған, белгіленген тәртіппен жұмыс нәтижелері бойынша ұйымның есепті жыл.

Ақпарат ашылатын » түсіндірмелер бухгалтерлік балансқа және есеп пайда мен залал туралы 10-тармағына сәйкес осы Ережені қамтуы тиіс қысқаша сипаттамасы есепті күннен кейінгі оқиғалар бағалау және оның салдарын ақшалай. Егер мүмкіндік зардаптарын бағалау есепті күннен кейінгі оқиғалар ақшалай көріністе болмаса, онда мекеме көрсетуі тиіс.

ЖБҚ-да № 8 «Шартты фактілері шаруашылық қызметі.»

Әрбір шартты міндеттеме мынадай ақпарат ашылады:

Міндеттеменің сипатын қысқаша сипаттауды және күтілетін орындау мерзімі — түсіндірме жазбада.

Қысқаша сипаттамасы белгісіздіктерге қатысты қолданылып жүрген орындау мерзімін және шамасын міндеттемелер — түсіндірме жазбада.

Әрбір резерв құрылған зардаптарына байланысты шартты фактісі, қосымша мынадай ақпарат ашылады:

Резерв сомасы басындағы және есепті кезеңнің аяғындағы-баланс;

Резерв сомасы есептен шығарылған есепті кезеңде танылуына байланысты ұйым міндеттемелері, бұрын танылған шартты — түсіндірме жазбада;

Пайдаланылмаған резерв сомасы жатқызылған есепті кезеңде басқа да кірістер ұйымдастыру — қосымша баланс.

Болуы туралы ақпарат көлемі берілген ұйым кепілдіктер, міндеттемелер туындайтын есептелген (дисконтталған) ұйым вексельдерді, және басқа да осыған ұқсас міндеттемелерді өзіне қабылдаған ұйым, әдетте, түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру есепті кезеңде, қарамастан туындау ықтималдығының дәрежесі салдарын мұндай фактілер шаруашылық қызметі.

Ақпарат шартты активтер туралы түсіндірме жазбасында ашылып көрсетіледі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру есепті кезеңде, егер бар жоғары немесе өте жоғары ықтималдығы ұйымдастыру алады. Бұл ретте бухгалтерлік балансында есепті кезеңде шартты активтер көрсетілмейді, ал синтетикалық және аналитикалық есебінде есепті кезеңнің жүргізілмейді ешқандай есептік жазба.

Ақпарат шартты активтер туралы түсіндірме жазбада ашып — бухгалтерлік есеп ұйымның болмауы тиіс нұсқаулар ықтималдық дәрежесі немесе шамасын бағалау шартты актив.

Ерекше жағдайларда ақпаратты ашу салдары туралы шартты фактілері көлемінде осы Ережеде көзделген келтірсе немесе зиян келтіруі мүмкін ұйымдастыру, реттеу барысында салдарын тиісті шартты фактісі, онда ұйым емес ақпаратты толық көлемде. Мекеме көрсетуі тиіс түсіндірме жазбада тек жалпы сипаты шартты фактісі мен себебін, ол бойынша егжей-тегжейлі ақпарат ашылмайды.

ЖБҚ — №9 «ұйымның Табыстары.»

Ақпарат құрамындағы ұйымдардың есеп саясаты туралы бухгалтерлік есеп ашуға жатады, кем дегенде, мынадай ақпарат:

тану тәртібі туралы түсімнің ұйымдастыру — пайда мен залал туралы есепте;

тәсілі туралы дайындығын анықтау жұмыс, қызмет, өнім, түсім орындау, көрсету, сату танылатын дайын болуына қарай — түсіндірме жазбада;

Есепте пайда мен зиян туралы кірістер ұйымның есепті кезеңде көрсетіледі бөлімшесімен сияқты және басқа да кірістер.

Түсім, басқа да кірістер (сатудан түскен түсім өнім (тауарлар) сатудан түскен түсім жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) және т. б.) құрайтын бес және одан да көп пайызы жалпы сомасының ұйымның есептік кезеңдегі кірістерінің көрсетіледі әрбір түрі бойынша жеке — пайда мен залал туралы есепте;

Басқа кірістер алады түсірген » кірістер мен шығындар туралы есепте шығыстар шегерілген жататын осы табыстарға, егер:

а) тиісті ережелері бухгалтерлік есепке алуды көздейді немесе тыйым салады мұндай кірістері;

б) кірістер мен оларға байланысты шығыстар, пайда болатын, нәтижесінде бір немесе ұқсас сипаты бойынша фактісі шаруашылық қызметі (мысалы, уақытша пайдалану (уақытша иелену және пайдалану) өздерінің активтерін) үшін маңызды болып табылады сипаттамалары қаржылық жағдайын ұйымдастыру.

Қатысты түскен түсімнің орындау нәтижесінде көздейтін шарттар, міндеттемелерді орындау (төлем) неденежными құралдармен ашуға жатады, кем дегенде, мынадай ақпарат:

а) ұйымдарының жалпы саны, жүзеге асырылатын көрсетілген шарттар, ұйымдарды көрсете отырып, тиесілі негізгі бөлігі осындай түсім — түсіндірме жазбада;

б) үлесі түскен түсімнің көрсетілген шарттар бойынша байланысқан ұйымдар — пайда мен залалдар туралы есеп;

в) құнын айқындау тәсілін өнім (тауарлар), берілген ұйым — түсіндірме жазбада.

Үлестес тұлғалары туралы ақпарат қарастырылған, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады қосылады түсіндірме жазба құрамына кіретін бухгалтерлік есеп, жекелеген бөлімінің түрінде.

ЖБҚ-да № 12 «сегменттер бойынша Ақпарат.»

Қалыптастыру кезінде бух. есептілік ақпаратты ашу есептік сегменттер арқылы жүзеге асырылады ұсыну белгілі бір көрсеткіштер тізбесін, бұл ретте бөлінеді бастапқы және қайталама сегменттер бойынша ақпарат.

Құрамында бастапқы ақпарат бойынша есепті сегмент бух. есеп ашылып мынадай жататын көрсеткіштер есепті сегмент:

Жалпы шамасы түсім — пайда мен залалдар туралы есеп;

Қаржылық нәтиже-пайда мен залалдар туралы есеп;

Жалпы баланстық шамасы активтер — баланс;

Жалпы шамасы міндеттемелер — баланс;

Жалпы көлемі капитал салымдарының, нқ және меа — түсіндірме жазбада;

Жалпы шамасы бойынша амортизациялық аударымдар нқ және меа — қосымша баланс;

Жиынтық үлесі таза пайда (шығын) тәуелді және еншілес қоғамдардың, бірлескен қызмет, сондай-ақ жалпы шамасы салымдарды бұл тәуелді қоғам және бірлескен қызметке қосымша — баланс.

Егер бастапқы ақпарат сегменттер бойынша танылады бойынша ақпарат операциялық сегменттер, онда қайталама ақпарат бойынша әрбір географиялық сегмент бухгалтерлік есеп ұсынылады мынадай көрсеткіштерімен:

шамасы сатудан түскен түсімді сыртқы сатып алушылар бөлінісінде географиялық өңірлер бойынша бөлінген жерлерге орналасқан, өткізу нарықтарын үшін әрбір географиялық сараланым, сатудан түскен түсім сыртқы сатып алушыларға, оның кемінде 10 пайызға, жалпы түсім ұйымның сатудан сыртқы сатып алушыларға есеп беру туралы пайда және шығындар;

баланстық шамасы активтердің есепті сегмент бойынша орналасқан жерлерге активтердің әрбір географиялық сараланым, шамасы оның активтерінің кем дегенде 10 пайызын активтері барлық географиялық сегменттер — баланс;

шамасы күрделі салымдар негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер бойынша орналасқан жерлерге активтердің әрбір географиялық сараланым, шамасы оның активтерінің кем дегенде 10 пайызын активтері барлық географиялық сегменттер — өзгерістер туралы есеп капитал.

Егер бастапқы ақпарат сегменттер бойынша танылады ақпарат географиялық сегменттер, онда қайталама ақпарат бойынша әрбір операциялық сегмент сатудан түскен түсім сыртқы сатып алушыларға, оның кемінде 10 пайызға, жалпы түсімнің не шамасы оның активтерінің кем дегенде 10 пайызын активтердің барлық операциялық сегменттердің ашылады бухгалтерлік есептіліктің мынадай көрсеткіштерімен:

сатудан түскен түсім сыртқы сатып алушыларға — пайда мен залалдар туралы есеп;

баланстық шамасы активтер — баланс;

шамасы күрделі салымдар негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер есебі, капиталдың өзгеруі туралы.

Егер бастапқы ақпарат сегменттер бойынша танылады ақпарат географиялық сегменттер, бөлінген орынға қарай орналасқан активтерді, тамаша орналасқан жері, өткізу нарықтарын онда қосымша көрсеткіштер бойынша, әрбір географиялық сегментке бөлген сүйене отырып орналастыру орындарын өткізу нарықтарының және сатудан түскен түсім сыртқы сатып алушыларға, оның кемінде 10 пайызға, жалпы түсім ұйымның сатудан сыртқы сатып алушыларға ашылады шамасы сатудан түскен түсімді сыртқы сатып алушыларға.

Егер бастапқы ақпарат сегменттер бойынша танылады ақпарат географиялық сегменттер, бөлінген сүйене отырып орналастыру орындарын өткізу нарықтарын ерекшеленетін орналасқан активтердің, онда қосымша көрсеткіштер-тармағында көрсетілген, осы Ереженің 21, әрбір географиялық сегментке бөлген сүйене отырып орналастыру орындарын активтерді сатудан түскен түсім сыртқы сатып алушыларға, оның кемінде 10 пайызға, жалпы түсім ұйымның сатудан сыртқы сатып алушыларға не шамасы оның активтерінің кем дегенде 10 пайызын барлық активтерінің ұйымдастыру, бухгалтерлік есептілікте ашып көрсетіледі, келесі көрсеткіштер:

баланстық шамасы сегмент активтерінің бөлінген сүйене отырып орналастыру орындарын активтер — баланс;

шамасы күрделі салымдар негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер есебі, капиталдың өзгеруі туралы.

ЖБҚ — №13 «Есепке алу және мемлекеттік көмек.»

Қаражат қалдығы шот бойынша есепке алу құралдарын мақсатты қаржыландыру бөлігінде ұйымдарға берілген бюджеттік қаражат бухгалтерлік баланста «бабы бойынша болашақ кезеңдердің Табыстары» немесе оқшаулап бөлімінде «Қысқа мерзімді міндеттемелер».

Соманы бюджет қаражатының ретінде кірістер шотта есепке алу қаржылық нәтижелерін құрамында көрсетіледі басқа да кірістер ретінде алынған активтер өтеусіз пайда мен залалдар туралы есеп.

Бюджеттік қаражат сомасын танылған бухгалтерлік есеп ұйымның өткен жылдардағы кірістер ретінде, бірақ қайтарылуға жататын көрсетіледі шотта есепке алу қаржылық нәтижелерін құрамында басқа да шығыстар ретінде өткен жылдардың шығындары деп танылған есепті жылы пайда мен залалдар туралы есеп.

Бухгалтерлік есеп ұйымның ашуға жатады, кем дегенде, мынадай ақпарат қатысты мемлекеттік көмек:

сипаты мен шамасы бюджет қаражатын танылған бухгалтерлік есепті жылы қосымша — баланс;

мақсаты мен көлемі бюджеттік кредиттер — қосымша баланс;

сипаттағы өзге де нысандарын мемлекеттік көмек, олардың ұйым тікелей алады және экономикалық пайданы қосымша — баланс;

орындалмаған есепті күнгі жағдай бойынша беру шарттары бюджеттік қаражат және олармен байланысты шартты міндеттемелер мен шартты активтер — қосымша баланс.

ЖБҚ — № 14 «материалдық емес активтерді Есепке алу.»

Ақпарат құрамындағы ұйымдардың есеп саясаты туралы жариялауы тиіс, кем дегенде, мынадай ақпарат:

бағалау тәсілдері материалдық емес активтердің сатып алынған үшін ақшалай қаражат — түсіндірме жазба;

ұйым қабылдаған мерзімі материалдық емес активтерді пайдалы қолдану — түсіндірме жазба;

анықтау тәсілдері материалдық емес активтердің амортизациясы, сондай-ақ белгіленген коэффициенті есептеу кезінде амортизация әдісімен уменьшаемого қалдық — қосымша баланс;

мерзімдерін өзгерту материалдық емес активтерді пайдалы қолдану — түсіндірме жазба;

өзгерту тәсілдерін анықтау материалдық емес активтердің амортизациясы — қосымша баланс.

Бухгалтерлік есеп ұйымның ашуға жатады, кем дегенде, мынадай ақпарат жекелеген түрлері бойынша материалдық емес активтер:

нақты (бастапқы) құны немесе ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып есептелген амортизация сомасын және құнсызданудан болған залалдарды басындағы және есепті жылдың соңына қосымша — баланс;

құны есептен шығару және келіп түскен материалдық емес активтер, өзге де жағдайлары материалдық емес активтердің қозғалысының қосымша — баланс;

есептелген амортизация сомасы материалдық емес активтер бойынша белгілі бір пайдалы қолдану мерзімі — түсіндірме жазба;

нақты (бастапқы) құны немесе ағымдағы нарықтық құны материалдық емес активтердің пайдалы қолдану мерзімі белгісіз, сондай-ақ факторлар туралы куәландыратын мүмкін болмаған сенімді пайдалы тұтыну мерзімін анықтау, осындай материалдық емес активтердің бөле отырып, маңызды факторларының қосымша — баланс;

құны қайта бағаланған материалдық емес активтердің, сондай-ақ нақты (бастапқы) құны, бағалау сомаларынан және арзандау, осындай материалдық емес активтердің қосымша — баланс;

қалған мерзімі материалдық емес активтерді пайдалы қолдану қызметіне бағытталған мақсаттарға қол жеткізуді құру коммерциялық емес ұйымдар — түсіндірме жазба;

материалдық емес активтердің құны ұшыраған құнсыздануы есепті жылы, сондай-ақ танылған құнсызданудан болған залал — түсіндірме жазба;

материалдық емес активтердің атауы толық өтелген құны, бірақ есептен шығарылған бухгалтерлік есеп және алу үшін пайдаланылатын экономикалық пайда — түсіндірме жазба;

атауы, нақты (бастапқы) құны немесе ағымдағы нарықтық құны, пайдалы қолдану мерзімдері мен өзге де ақпарат қатысты материалдық емес активтің, білмей ол туралы мүдделі пайдаланушылардың бағалау мүмкін емес ұйымның қаржылық жағдайын немесе қаржылық нәтижелерін және оның қызметінің түсіндірме жазба.

Ашу кезінде бухгалтерлік есеп туралы ақпаратты материалдық емес активтер туралы ақпарат жеке ашылады материалдық емес активтер ұйымның өзі жасаған түсіндірме жазбада балансы.

ЖБҚ — № 15 «Есеп заемдар мен кредиттер бойынша шығындарды, оларды қызмет көрсету.»

Бухгалтерлік есеп ұйымның ашуға жатады, кем дегенде, мынадай ақпарат:

болуы туралы және көлемінің өзгеруі бойынша міндеттемелер қарыздар (кредиттер) — бухгалтерлік баланс;

сомасы туралы проценті тиесілі төлем заимодавцу (кредиторға) енгізілуге жататын, құны инвестициялық активтер — пайда мен залалдар туралы есеп;

сомасы туралы қарыздар бойынша шығыстарды енгізілген шығыстар туралы есеп кірістер мен шығындар;

туралы шамасы, түрлері, өтеу мерзімі берілген вексельдер шығарылған және сатылған облигациялар — түсіндірме жазба;

туралы өтеу мерзімі қарыздар (кредиттер) — түсіндірме жазба;

табыс сомалары туралы уақытша қаражатты пайдалану алынған қарыз (кредит) ретінде ұзақ мерзімді және (немесе) қысқа мерзімді қаржылық салымдар, оның ішінде есепке алынған азайған кезде қарыздар бойынша шығыстарды сатып алуға байланысты, құрылыс және (немесе) дайындаумен инвестициялық активті қозғалысы туралы есеп — ден. құралдары;

сомасы туралы енгізілген құны инвестициялық активтің проценті тиесілі төлем заимодавцу (кредиторға), қарыздар бойынша қандай құжаттар пакетін ұсыну мақсатына байланысты емес, сатып алуға, құрылыс және (немесе) дайындаумен инвестициялық актив — түсіндірме жазба;

Орындамаған немесе толық орындамаған жағдайда, орындау заимодавцем қарыз шарты (несие шарты) ұйымдастыру-қарыз алушы ашады түсіндірме жазбада жылдық бухгалтерлік есептілік сомалары туралы ақпаратты қарыздарды (кредиттерді) алынбаған салыстырғанда шартының талаптарымен қарыз (кредиттік шарт).

 

Добавить комментарий

Your email address will not be published.