Қаржылық қызметті талдау

Қаржылық қызметті талдау және бухгалтерлік есеп

№1 нысан

— жалпы активтердің төмендеуі, соның ішінде төмендету есебінен аяқталмаған құрылыс көлемінің төмендету; қорлар;

— төмендеуі аяқталмаған құрылысты білдіреді, бұл кәсіпорын дамып, өндірісін кеңейтпек;

— төмендеуі қорларының азайуы есебінен шығындарды аяқталмаған өндіріс көлемінің азаюы, дайын өнім және тауарларды қайта сату үшін;

— мен салыстырғанда басқа баптарында балансының үлесі артты. Шамамен 2 есеге азайды, ҚҚС сатып алынған құндылықтар.

— 2 есе өсті дебиторлық берешек (төлемдер бойынша күн ішінде 12 мес.)

— қолма-қол ақша азайды 9,7 есеге өсті. Бұл, өз кезегінде, білдіреді ақша айналымында болады, т. е. кәсіпорын аз салады, инвестициялайды ақшалай қаражат кәсіпорынның дамуына және пр.

Осылайша, айналымнан тыс активтер өсті жылдың аяғына астам 7% — ға, ал айналымдағы активтер қысқарды 8,2% — ға өсті.

Жалпы активтер-ға төмендеді 1,48% — ға өсті.

Пассивтер кәсіпорынның ұқсас төмендеді 1,48% — ға өсті.

Жалпы, бұл байланысты туындады:

— көлемінің төмендеуі өткен жылдардағы бөлінбеген;

төмендеуі қарыздар мен несиелерді 10% — ға;

Заемдар мен кредиттер, өз кезегінде, азайды есебінен:

— төмендету банктердің кредиттерін өтеуге жататын 12 ай бойы. есепті күннен кейін.

Кредиторлық берешегі 2 есеге төмендеді есебінен:

— азайту берешек кәсіпорынның өнім берушілер мен мердігерлер алдындағы 3 есе;

— азайту берешек кәсіпорынның бюджет алдындағы 2 есе.

Сол уақытта дерлік 94% — ға өсті алдында берешегі мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар азайды берешек өзге кредиторлар алдында 1,3 есе өсті.

Нысаны №2

Есепті кезеңде алынған таза табысы мөлшерінде 11634486 р.

Қаржы жылы ішінде ұлғайды түсім 12,8% — ға, ал сатылған тауарлардың өзіндік құны 40% — ға артты. Нәтижесінде жалпы пайда (прибыль от продаж) салыстырғанда 1,9 есеге өсіп, 27773814 рубль.

Пайыздар алуға төмендеді. Өзге операциялық кірістер өсті 1,6 есе, өзге операциялық шығыстар салыстырғанда 41% — ға өсті.

Өткізуден тыс табыстар төмендеді 1,8 есе, өткізуден тыс шығындар төмендеді, 1,7 есеге артты. Осылайша, пайда дейін салық салу өсті өткен жылмен салыстырғанда 49 рет.

2. Балансының құрылымын талдау

1-кесте

Құрылымын талдау баланс бөлімдері бойынша

Көрсеткіштерінің атауы

Мың. руб.

Уд. салмағы, %

Өзгерістер

. ғ. к. ж.

к. г .

. ғ. к. ж.

к. г .

руб.

%

АКТИВ:

Айналымнан тыс активтер

Жиырма бір миллион бес жүз он алты мың жүз елу алты

Жиырма үш миллион алпыс бес мың үш жүз қырық бір

43,8

47,8

Бір миллион бес жүз қырық тоғыз мың жүз сексен бес

7,2

Айналым активтері

Жиырма жеті миллион бес жүз сексен бір мың тоғыз жүз қырық үш

Жиырма бес миллион үш жүз төрт мың төрт жүз жиырма үш

56,2

52,2

-2277520

-8,3

баланс

Қырық тоғыз миллион тоқсан сегіз мың тоқсан тоғыз

Қырық сегіз миллион үш жүз алпыс тоғыз мың жеті жүз алпыс төрт

Жүз

Жүз

-728335

-1,48

ПАССИВ:

Капитал және резервтер

Он тоғыз миллион жүз сексен төрт мың жетпіс

Отыз төрт миллион тоқсан төрт мың алты жүз сексен алты

Отыз тоғыз

Жетпіс

Он төрт миллион тоғыз жүз он мың алты жүз он алты

77,7

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Жиырма тоғыз миллион тоғыз жүз он төрт мың жиырма тоғыз

Он төрт миллион екі жүз жетпіс бес мың жетпіс сегіз

Алпыс бір

Отыз

-15638951

-52,3

баланс

Қырық тоғыз миллион тоқсан сегіз мың тоқсан тоғыз

Қырық сегіз миллион үш жүз алпыс тоғыз мың жеті жүз алпыс төрт

Жүз

Жүз

-728335

-1,48

2-кесте

Балансының құрылымын талдау топтары бойынша баптарының I бөлімнің

Айналымнан тыс активтер

Мың. руб.

Уд. салмағы, %

Өзгерістер

. ғ. к. ж.

к. г .

. ғ. к. ж.

к. ж.

мың. руб.

%

Материалдық емес активтер

Отыз жеті мың тоғыз жүз қырық сегіз

Жүз қырық бес мың бес жүз он төрт

0,18

0,6

Бір жүз жеті мың бес жүз алпыс алты

3,8 т

Негізгі құралдар

Он алты миллион жүз тоқсан мың бес жүз елу бір

Жиырма екі миллион үш жүз алпыс төрт мың сегіз жүз қырық үш

75,2

96,9

Алты миллион жүз жетпіс төрт мың екі жүз тоқсан екі

1,4 р

Аяқталмаған құрылыс

Бес миллион жүз жеті мың екі жүз жетпіс екі

Үш жүз жетпіс төрт мың бес жүз тоқсан тоғыз

23,7

1,62

-4732673

-92,7

Кіріс салымдар материалдық құндылықтар

Жүз елу бес мың алты жүз сексен бес

Жүз елу бес мың алты жүз сексен бес

0,72

0,67

Долгоср. финанс. салымдар

Жиырма төрт мың жеті жүз

Жиырма төрт мың жеті жүз

0,2

0,2

ЖИЫНЫ

Жиырма бір миллион бес жүз он алты мың жүз елу алты

Жиырма үш миллион алпыс бес мың үш жүз қырық бір

Жүз

Жүз

Бір миллион бес жүз қырық тоғыз мың жүз сексен бес

7,2

3-кесте

Балансының құрылымын талдау топтары бойынша баптарының II бөлімнің

Айналым активтері

Мың. руб.

Уд. салмағы, %

Өзгерістер

. ғ. к. ж.

к. г .

. ғ. к. ж.

к. ж.

мың. руб.

%

Қорлар

Он алты миллион үш жүз сексен бес мың тоғыз жүз он үш

Бес миллион жетпіс бес мың отыз алты

59,4

Жиырма

-21460850

-69

ҚҚС сатып алынған құндылықтар

Екі миллион сегіз жүз елу бір мың төрт жүз жиырма бес

Бір миллион екі жүз он алты мың үш жүз сексен үш

10,3

4,8

-1635042

-57

Дебиті. задолж-і (м. 12 мес.)

Жеті миллион жеті жүз жетпіс үш мың жеті жүз қырық алты

Он бес миллион бес жүз сексен жеті мың жеті жүз сегіз

Жиырма сегіз

61,6

Жеті миллион сегіз жүз он үш мың тоғыз жүз алпыс екі

2 р

Краткоср. қаржылық салымдар

Он мың

0,04

-10000

-100

Ақшалай қаражат

Үш жүз жиырма үш мың алты жүз он үш

Үш миллион жүз тоқсан үш мың алты жүз жетпіс төрт

1,2

12,6

Екі миллион сегіз жүз жетпіс мың алпыс бір

9,8 р

Басқа да айналым активтері

Екі жүз отыз жеті мың екі жүз қырық алты

Екі жүз отыз бір мың алты жүз жиырма екі

1,06

Бір

-5624

-2

ЖИЫНЫ

Жиырма жеті миллион бес жүз сексен бір мың тоғыз жүз қырық үш

Жиырма бес миллион үш жүз төрт мың төрт жүз жиырма үш

Жүз

Жүз

-1277520

-8,3

4-кесте

Балансының құрылымын талдау топтары бойынша мақалалар III бөлімнің

Капитал және резервтер

Мың. руб.

Уд. салмағы, %

Өзгерістер

к. г .

. ғ. к. ж.

к. ж.

. ғ. к. г .

мың. руб.

%

Жарғылық капитал

Елу мың

Елу мың

0,3

0,15

Қосымша капитал

-3452

Он төрт миллион тоғыз жүз жиырма мың жеті жүз сексен тоғыз

43,8

Он төрт миллион тоғыз жүз он жеті мың үш жүз отыз жеті

Қоры әлеуметтік сала

Он екі миллион тоғыз жүз елу екі мың жеті жүз тоқсан екі

Үш миллион жеті жүз жетпіс сегіз мың бес жүз алпыс алты

67,5

Он бір

-9174226

-70,8

Өткен жылдардың бөлінбеген пайда

Алты миллион жүз сексен төрт мың жеті жүз отыз

32,2

-6184730

-100

Бөлінбеген пайда есепті жылдың

Он бес миллион үш жүз қырық бес мың үш жүз отыз бір

45,05

Он бес миллион үш жүз қырық бес мың үш жүз отыз бір

Жүз

ЖИЫНЫ

Он тоғыз миллион жүз сексен төрт мың жетпіс

Отыз төрт миллион тоқсан төрт мың алты жүз сексен алты

Жүз

Жүз

Он төрт миллион тоғыз жүз он мың алты жүз он алты

77,7

5-кесте

Балансының құрылымын талдау топтары бойынша бөлімі баптарының V

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Мың. руб.

Уд. салмағы, %

Өзгерістер

к. г .

. ғ. к. ж.

к. ж.

. ғ. к. г .

мың. руб.

%

Қарыздар мен несиелер

Алты миллион бес жүз он екі мың

Бес миллион тоғыз жүз алты мың

21,8

41,4

-606000

-9,3

Кредиторлық берешек

Жиырма үш миллион төрт жүз екі мың жиырма тоғыз

Сегіз миллион үш жүз алпыс тоғыз мың жетпіс жеті

78,18

55,1

-15032952

-64

Берешек қатысушыларына (құрылтайшыларына) бойынша табыстарды төлеу

Алты мың алты жүз елу сегіз

Бес жүз екі мың бес жүз жиырма төрт

0,02

3,5

Төрт жүз тоқсан бес мың сегіз жүз алпыс алты

75. р.

ЖИЫНЫ

Жиырма тоғыз миллион тоғыз жүз он төрт мың жиырма тоғыз

Он төрт миллион екі жүз жетпіс бес мың жетпіс сегіз

Жүз

Жүз

-15638951

-52,3

Қорытындылар кесте бойынша мынадай:

АКТИВ

Баланс валютасы талданып отырған кезең ішінде төмендеді 728335 руб. немесе 1,48%, бұл жанама түрде жасағанын растауы мүмкін азайту шаруашылық айналымы.

Құрылымының өзгеруіне баланс активінің өсуі сомасынан ұзақ мерзімді активтердің 1549185 руб. немесе 7,2% — ға төмендеуі ағымдағы активтердің 2277520 руб. немесе 8,3% — ға өсті. Үлесінің қысқаруы айналым активтерінің жасайды кәсіпорынның мүлкі аз мобильді.

Құрылымының өзгеруіне баланс активінің, негізінен әсер етті, өзгерту сомасы ұзақ мерзімді активтер.

Өзгерту құрамындағы ұзақ мерзімді активтердің талданып отырған кезеңде өзгеруіне байланысты мынадай құрамдас:

сомасы негізгі құралдардың талданып отырған кезеңде өсті 6174292 руб. немесе 1,4 есеге;

шамасы аяқталмаған құрылыс-ға төмендеді 4732673 руб немесе 92,7% — ға;

шамасы материалдық емес активтердің артты 107566 руб. немесе 3,8 есе.

Ұлғайту шамасы материалдық емес активтердің бұл туралы айтады қатысуымен инновациялық бағыттағы қызметін кәсіпорынның.

Ағымдағы активтердің құрамында болды мынадай өзгеріс енгізілсін:

— шамасы, тауарлық-материалдық қорлар азайды 21460850 руб. немесе 69% — ға;

— шамасы бойынша ҚҚС сатып алынған құндылықтар төмендеді 1635042 руб. немесе 57%;

— қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы 2 есеге артты;

— ақша қаражатының сомасы артып, 9,8 есе, 2870061руб.

— сомасы басқа да айналымдағы активтер-ға төмендеп, 2%.

Сомасын азайту қысқа мерзімді инвестициялар құрылымында мүліктің дейді оснижении іскерлік белсенділік кәсіпорын.

ПАССИВ

Қалыптастыру кәсіпорын мүлкінің есебінен де жүргізілуі мүмкін меншікті және қарыз қаражаты есебінен, маңызы бар оның балансының пассивінде көрсетіледі. Анықтау үшін кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен дәрежесіне байланысты қарыз қаражаты құрылымын талдау қажет пассив балансы.

Соңында талданатын кезең үлесі меншікті капиталдың негізгі көзі мүлікті қалыптастыру кәсіпорынның ақша ағымының құрылымына құрды 14910616 руб. немесе 77,7% — ға өсті.

Құрылымына меншікті капиталдың әсер етті мынадай құрамдас:

— қосымша капитал-ға артты 14917337 руб.;

— бөлінбеген пайда өткен жылдардың төмендеді 6184730 руб.;

— бөлінбеген пайда есепті жылдың артты 15345331 руб.

Сомасы қысқа мерзімді міндеттемелер-ға азайды 15638951 руб немесе 52,3% — ға артып, соңында талданатын кезең 14275078 руб.

Төмендеуі ағымдағы міндеттемелердің өзгеруіне байланысты мынадай құрамдас:

— кредиторлық берешек сомасы құрады 8369077 руб. және 2 есеге төмендеді;

— сомасы қарыздар мен кредиттер-ға төмендеді 606000 руб. немесе 9,3% — ға;

— алдында берешегі қатысушылары (құрылтайшылары) бойынша табыстарды төлеу артты 495866 руб. немесе 75 есе және құрады 502524 руб.

3. Баланс өтімділігін талдау

6-кесте

Актив, руб.

Н.г.

К. ж.

Пассив, руб.

Н.г.

К. ж.

Төлем артығы (жетіспеуі)

Н.г.

К. ж.

А1

Үш жүз отыз үш мың алты жүз он үш

Үш миллион жүз тоқсан үш мың алты жүз жетпіс төрт

П1

Жиырма үш миллион төрт жүз екі мың жиырма тоғыз

Сегіз миллион үш жүз алпыс тоғыз мың жетпіс жеті

-23068416

-5175403

А2

Жеті миллион жеті жүз жетпіс үш мың жеті жүз қырық алты

Он бес миллион бес жүз сексен жеті мың жеті жүз сегіз

П2

Алты миллион бес жүз он сегіз мың алты жүз елу сегіз

Алты миллион төрт жүз сегіз мың бес жүз жиырма төрт

Бір миллион екі жүз елу бес мың сексен сегіз

Тоғыз миллион жүз жетпіс тоғыз мың жүз сексен төрт

А3

Он тоғыз миллион төрт жүз жетпіс төрт мың бес жүз сексен төрт

Алты миллион бес жүз жиырма үш мың қырық бір

П3

Он тоғыз миллион төрт жүз жетпіс төрт мың бес жүз сексен төрт

Алты миллион бес жүз жиырма үш мың қырық бір

А4

Жиырма бір миллион бес жүз он алты мың жүз елу алты

Жиырма үш миллион алпыс бес мың үш жүз қырық бір

П4

Он тоғыз миллион жүз сексен төрт мың жетпіс

Жүз қырық төрт мың сегіз жүз қырық тоғыз

Екі миллион үш жүз отыз екі мың сексен алты

Жиырма екі миллион тоғыз жүз жиырма мың төрт жүз тоқсан екі

Қорытындылар мыналар болып табылады:

А1 < П1

А2 > П2

А3 > П3

А4 > П4

Тұтастай алғанда байқалады жақсы жағдай, кәсіпорын өтімді баланс.

Кешенді бағалау үшін өтімділік воспользуемся коэффициенті:

А1+0,5А2+0,3А3/П1+0,5П2+0,3П3=12944440,3/11573339=1,12 (ұсынылған мәні >1)

4. Талдау төлем қабілеттілігі кәсіпорын.

7-кесте

Көрсеткіштерінің атауы

Н.г.,р.

К. ж., р.

Өзгерту

Ағымдағы активтер:

— қорлар

Он алты миллион үш жүз сексен бес мың тоғыз жүз он үш

Бес миллион жетпіс бес мың отыз алты

-11310877

— дебиторлық берешек

Жеті миллион жеті жүз жетпіс үш мың жеті жүз қырық алты

Он бес миллион бес жүз сексен жеті мың жеті жүз сегіз

-62149738

— қысқа мерзімді қаржылық салымдар мен ақша қаражаттары

Үш жүз отыз үш мың алты жүз он үш

Үш миллион жүз тоқсан үш мың алты жүз жетпіс төрт

Екі миллион сегіз жүз алпыс мың алпыс бір

ЖИЫНЫ

Жиырма төрт миллион төрт жүз тоқсан үш мың екі жүз жетпіс екі

Жиырма үш миллион сегіз жүз елу жеті мың төрт жүз он сегіз

-635854

Сыртқы міндеттемелері:

— ұзақ мерзімді міндеттемелер

— қысқа мерзімді міндеттемелер

Жиырма тоғыз миллион тоғыз жүз он төрт мың жиырма тоғыз

Он төрт миллион екі жүз жетпіс бес мың жетпіс сегіз

-15638951

ЖИЫНЫ

Жиырма тоғыз миллион тоғыз жүз он төрт мың жиырма тоғыз

Он төрт миллион екі жүз жетпіс бес мың жетпіс сегіз

-15638951

Ағымдағы активтер басындағы аспайтындай сыртқы міндеттемелері, бұл дегеніміз кәсіпорын болып табылады төлем қабілеттілігінің болуы, бірақ жыл соңында ағымдағы активтер асып сыртқы міндеттемелері, сондықтан кәсіпорын төлем қабілетті болуы.

Оценим төлем арқылы өтімділік коэффициенттері:

8-кесте

Коэффициенті

Н.г.

К. ж.

Өзгерту

Нормативі

Абсолюттік өтімділік коэффициенті

0,011

0,22

0,212

0,2-0,25

Коэффициенті сыни өтімділік

0,26

1,09

0,83

0,7-0,8

Жалпы өтімділік коэффициенті

0,82

1,67

0,85

2,0-2,5

Қорытынды:

Коэффициенті абсолюттік өтімділік көрсететін үлесін ағымдағы міндеттемелер өтелетін тек ақшалай қаражаттар есебінен ұлғайды және талданып отырған кезеңде бастап 0,011-ден 0,22 (ұсынылған мәні 0,2-0,25). Осылайша, талданып отырған кезеңде кәсіпорын бар қабілеті дереу өтеу ағымдағы міндеттемелерін ақша қаражаттары есебінен.

 

Добавить комментарий

Your email address will not be published.